logo

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CƠ ĐIỆN HTS

Bảng tính tiêu âm ống gió và hướng dẫn tính toán

A. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẢNG TÍNH TIÊU ÂM ỐNG GIÓ

 

Bước 1: Lựa chọn bảng tính tiêu âm theo nhu cầu của bạn

a) Tiêu âm thông thường

b) Tiêu âm tiêu chuẩn, có 2 loại:

  • Medium pressure drop
  • Medium low pressure drop

Bước 2: Nhập các giá trị thiết kế vào mục “DATA INPUT”

Bước 3: Tại mục “RESULT” → Nhập giá trị “Aly bằng cách tra đồ thị bên dưới dựa vào 2 giá trị "Open area" (%) và "ly/λ"

Bước 4: Đọc giá trị giảm ồn tại dòng "A (Sound reduced)" trong mục “RESULT”

Ví dụ: Tính tiêu âm loại thông thường cho không gian văn phòng với yêu cầu độ ồn dưới 40dB theo tiêu chuẩn

  • Sau khi chọn được quạt ta có thông số độ ồn dB như sau:

100

200

500

1000

2000

4000

8000

32

42

45

48

43

38

33

  • Khoảng cách 1.5m độ ồn dBA = 43dB
  • Ta tiến hành nhập vào bảng tính độ ồn và xem kết quả tại dòng "A (Sound reduced)" tương ứng các mức tần số
  • Căn cứ kết quả ta thấy độ ồn cao nhất của quạt ở 1kHz (được biết như dBA) giảm được 8dB
  • Kết luận: sau tiêu âm độ ồn được giảm còn: 43 - 8 = 35dB (đạt yêu cầu thiết kế)
  • Lưu ý: nếu độ giảm ồn dư/ thiếu so với yêu cầu ta có thể điều chỉnh giảm/ tăng giá trị input tại các dòng như “Thick of duct lining” (độ dày tiêu âm) hoặc “Duct length” (chiều dài tiêu âm) 

B. BẢNG TÍNH TIÊU ÂM ỐNG GIÓ THÔNG THƯỜNG - ONLINE

C. BẢNG TÍNH TIÊU ÂM ỐNG GIÓ TIÊU CHUẨN - ONLINE

Nguồn: KS Vương Cam

Chia sẻ:
Map