logo

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CƠ ĐIỆN HTS

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC CƠ ĐIỆN THÁNG 11/2023 - THÁNG 02/2024

Lịch khai giảng khóa học thiết kế điều hòa không khí thông gió; Revit MEP; Shop drawing, bóc tách khối lượng; thiết kế hệ thống PCCC; cấp thoát nước; điện

Chi tiết

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC THÁNG 4/2021 VÀ THÁNG 5/2021

Lịch khai giảng các khóa học thiết kế điều hòa không khí thông gió; khóa học Revit 4 hệ MEPF (Revit cơ điện); Khóa học Shop Drawing HVAC tháng 4/2021 và thán...

Chi tiết
Map