logo

HVAC TECHNICAL SOLUTIONS

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC CƠ ĐIỆN THÁNG 03/2023

Lịch khai giảng các khóa học thiết kế điều hòa không khí thông gió; Revit MEP; Shopdrawing và bóc khối lượng HVAC; thiết kế hệ thống PCCC; hệ thống cấp thoát...

Chi tiết

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC THÁNG 4/2021 VÀ THÁNG 5/2021

Lịch khai giảng các khóa học thiết kế điều hòa không khí thông gió; khóa học Revit 4 hệ MEPF (Revit cơ điện); Khóa học Shop Drawing HVAC tháng 4/2021 và thán...

Chi tiết
Map