logo

HVAC TECHNICAL SOLUTIONS

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC THÁNG 6/2021 VÀ THÁNG 7/2021

Lịch khai giảng các khóa học thiết kế điều hòa không khí thông gió; khóa học Revit 4 hệ MEPF (Revit cơ điện); Khóa học AutoCAD Shop Drawing HVAC tháng 6/2021

Chi tiết

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC THÁNG 4/2021 VÀ THÁNG 5/2021

Lịch khai giảng các khóa học thiết kế điều hòa không khí thông gió; khóa học Revit 4 hệ MEPF (Revit cơ điện); Khóa học Shop Drawing HVAC tháng 4/2021 và thán...

Chi tiết
Map