logo

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CƠ ĐIỆN HTS

Thư viện Block CAD động và các ký hiệu, chữ viết tắt cho HVAC, Firefighting và Plumbing

Thư viện gồm: valves, fire damper, fire hose cabinets, fire hose reels, DX units, chilled water system, grilles and diffusers ...

Thư viện CAD hệ thống HVAC

Bộ sưu tập thư viện CAD dùng cho hệ thống HVAC gồm: ACCESORIES, AIR OUTLETS, DUCTWORKS, EXHAUST FAN, WINDOW AC, PIPINGS, SUPPORTS.

Map