Hướng dẫn lắp đặt Water-Cooled Chillers của hãng Carrier

Tài liệu hướng dẫn chi tiết lắp đặt Water-Cooled Chillers AQUAEDGE 19XR của hãng Carrier

Catalogue Mitsubishi hệ thống điều hòa không khí trung tâm - CITY MULTI - 2015 - Tiếng Việt

Môi chất làm lạnh R410A - Công nghệ điều khiển biến tần Inverter - Công nghệ Intelligent Power Module (IPM)

Catalogue Daikin VRV-III - 2012 - Tiếng Việt

Chế độ làm lạnh với tuần số 50Hz - R410A

Catalogue Daikin VRV-IV - 2016 - Tiếng Việt

Một chiều lạnh - Hai chiều lạnh/sưởi 50 Hz - R410A

Catalogue Daikin VRV-IV-Q Series - 2017 - Tiếng Việt

Một Chiều Lạnh 50Hz - Hai Chiều Lạnh/Sưởi 50Hz - R410A

Catalogue Daikin VRV-IV-S Series - 2016 - Hai chiều lạnh sưởi 50Hz - Tiếng Việt

Hai chiều lạnh sưởi 50Hz - R410A - Dùng cho dân dụng và thương mại

Catalogue Daikin VRV-IV-S Series - 2016 - Một chiều lạnh 50Hz - Tiếng Việt

Một chiều lạnh 50Hz - R410A - Dùng cho dân dụng và thương mại

Catalogue Daikin VRV-IV-W Series 2017 - Tiếng Việt

Hệ thống giải nhiệt bằng nước - Hai chiều lạnh/sưởi - Thu hồi nhiệt 50Hz - R410A

Catalogue Daikin VRV-WIII 2015 - Tiếng Việt

Loại Inverter giải nhiệt nước - Hai chiều lạnh/ sưởi 50Hz/60Hz - Thu hồi nhiệt 50Hz/60Hz