logo

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CƠ ĐIỆN HTS

Catalogue Daikin VRV-WIII 2015 - Tiếng Việt

Loại Inverter giải nhiệt nước - Hai chiều lạnh/ sưởi 50Hz/60Hz - Thu hồi nhiệt 50Hz/60Hz

Catalogue Trane Air-Cooled Chillers - Model RTAF

115 to 520 Nominal Tons - 13 Feb 2018

Catalogue Trane Air-Cooled Chillers - Model RTAE

150 to 300 NominalTons - 07 Jul 2017

Catalogue Trane Air-Cooled Chillers - Model RTAC

140 to 500 nominal tons (60 Hz) - 27 Feb 2017

Catalogue Trane Air-Cooled Scroll Chillers - Model CGAM

20 to 130 NominalTons (60 Hz and 50 Hz) - Made in USA - 06 Jul 2017

Catalogue Trane Water-Cooled Liquid Chillers - CenTraVac™

120–4000+ Tons (450–14000+ kW), 60 and 50 Hz - 15 Sep 2016

Map