logo

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CƠ ĐIỆN HTS

Handbook ASHRAE Refrigeration 2018

Hanbook Ashare hướng dẫn về các hệ thống làm mát, đông lạnh, lưu trữ thực phẩm công nghiệp. Các ứng dụng công nghiệp khác như vận tải lạnh, sản xuất nước đá...

Map