logo

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CƠ ĐIỆN HTS

File excel tính kích thước ống nước lạnh hệ thống HVAC theo CIBSE + hướng dẫn sử dụng

File excel tính kích thước ống nước lạnh hệ thống HVAC theo tiêu chuẩn CIBSE kèm tài liệu hướng dẫn sử dụng

Phần mềm đồ thị không khí ẩm t-d và hướng dẫn sử dụng

Phần mềm đồ thị không khí ẩm t-d Psych Tool kèm hướng dẫn sử dụng và file PDF đồ thị không khí ẩm t-d

Phần mềm chọn AHU, PAU, HWRU, RTU của hãng Systemair

Phần mềm chọn AHU, PAU, HWRU, RTU của hãng Systemair

Phần mềm hỗ trợ thiết kế hệ thống VRF Panasonic

Phần mềm hỗ trợ thiết kế hệ thống VRF Panasonic và tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm bằng tiếng việt

Phần mềm Drawing Purge

Phần mềm lọc và làm nhẹ bản vẽ AutoCAD rất hiệu quả. Phiên bản 8.2.0.0 tương thích cho AutoCAD 2012 đến 2019

Phần mềm tính tải Trace700

Phần mềm tính tải Trace700 của hãng Trane + hướng dẫn cài

PHẦN MỀM TÍNH TẢI HAP 4.9

Phần mềm tính tải HAP 4.9 của Carrier + File hướng dẫn cài đặt

Map