logo

HVAC TECHNICAL SOLUTIONS

NFPA 13-2016 - Standard for the Installation of Sprinkler Systems

Tiêu chuẩn thiết kế và lắp đặt hệ thống phun nước chữa cháy tự động bao gồm các nội dung rất hay như: đặc tính kỹ thuật của hệ thống nước; (2) Sprinklers; (3...

Handbook ASHRAE Refrigeration 2018

Hanbook Ashare hướng dẫn về các hệ thống làm mát, đông lạnh, lưu trữ thực phẩm công nghiệp. Các ứng dụng công nghiệp khác như vận tải lạnh, sản xuất nước đá...

Hướng dẫn lắp đặt Water-Cooled Chillers của hãng Carrier

Tài liệu hướng dẫn chi tiết lắp đặt Water-Cooled Chillers AQUAEDGE 19XR của hãng Carrier

Thư viện Block CAD động và các ký hiệu, chữ viết tắt cho HVAC, Firefighting và Plumbing

Thư viện gồm: valves, fire damper, fire hose cabinets, fire hose reels, DX units, chilled water system, grilles and diffusers ...

Tiêu chuẩn NFPA 20-2016

Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection

Tiêu chuẩn ASHRAE 189.1-2014

Standard for the Design of High-Performance Green Buildings

University HVAC Shop Drawings

Tham khảo và học hỏi kinh nghiệm về bản vẽ HVAC Shop Drawings của một dự án trường đại học tại nước ngoài

Thư viện CAD hệ thống HVAC

Bộ sưu tập thư viện CAD dùng cho hệ thống HVAC gồm: ACCESORIES, AIR OUTLETS, DUCTWORKS, EXHAUST FAN, WINDOW AC, PIPINGS, SUPPORTS.

Map