logo

HVAC TECHNICAL SOLUTIONS

Tiêu chuẩn ASHRAE 180-2012

Standard Practice for Inspection and Maintenance of Commercial Building HVAC Systems

Tiêu chuẩn ASHRAE 169-2013

Climatic Data for Building Design Standards

Tiêu chuẩn SMACNA HVAC Duct Construction - Metal and Flexible

SMACNA HVAC Duct Construction - Metal and Flexible - Tái bản lần thứ 3 năm 2005

Tiêu chuẩn SMACNA CAD

SMACNA CAD - Tái bản lần thứ 2 năm 2001

Revit MEP Families

Bộ sưu tập Family cho Revit MEP

Catalogue Mitsubishi hệ thống điều hòa không khí trung tâm - CITY MULTI - 2015 - Tiếng Việt

Môi chất làm lạnh R410A - Công nghệ điều khiển biến tần Inverter - Công nghệ Intelligent Power Module (IPM)

Catalogue Daikin VRV-III - 2012 - Tiếng Việt

Chế độ làm lạnh với tuần số 50Hz - R410A

Catalogue Daikin VRV-IV - 2016 - Tiếng Việt

Một chiều lạnh - Hai chiều lạnh/sưởi 50 Hz - R410A

Catalogue Daikin VRV-IV-Q Series - 2017 - Tiếng Việt

Một Chiều Lạnh 50Hz - Hai Chiều Lạnh/Sưởi 50Hz - R410A

Catalogue Daikin VRV-IV-S Series - 2016 - Hai chiều lạnh sưởi 50Hz - Tiếng Việt

Hai chiều lạnh sưởi 50Hz - R410A - Dùng cho dân dụng và thương mại

Map