logo

HVAC TECHNICAL SOLUTIONS

Catalogue Carrier Water Chiller - AQUAEDGE® 23XRV

Refrigerant R-134a - Capacity Range: 175 to 550 Nominal Tons (615 to 1934 Nominal kW) - Published 01/03/2018

Catalogue Carrier Water Chiller - AQUAFORCE® 30HX

Refrigerant R-134a - Capacity Range: 75 to 265 Nominal Tons (264 to 931 Nominal kW) - Published 26/02/2018

Phần mềm Drawing Purge

Phần mềm lọc và làm nhẹ bản vẽ AutoCAD rất hiệu quả. Phiên bản 8.2.0.0 tương thích cho AutoCAD 2012 đến 2019

Tiêu chuẩn TCVN - 5687:2010

Tiêu chuẩn TCVN - 5687:2010 - Thông gió, điều hòa không khí

Handbook ASHRAE Fundamentals 2017

Handbook ASHRAE Fundamentals 2017

Tiêu chuẩn ASHRAE 62.1-2016

Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality

Phần mềm tính tải Trace700

Phần mềm tính tải Trace700 của hãng Trane + hướng dẫn cài

PHẦN MỀM TÍNH TẢI HAP 4.9

Phần mềm tính tải HAP 4.9 của Carrier + File hướng dẫn cài đặt

CARRIER - WATER CHILLER - 19XR

Product Data AquaEdge® High-Efficiency Semi-Hermetic Centrifugal Liquid Chillers 50/60 Hz, HFC-134a 200 to 3400 Nominal Tons (703 to 11957 kW)

Map