logo

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CƠ ĐIỆN HTS

NFPA 13-2016 - Standard for the Installation of Sprinkler Systems

Tiêu chuẩn thiết kế và lắp đặt hệ thống phun nước chữa cháy tự động bao gồm các nội dung rất hay như: đặc tính kỹ thuật của hệ thống nước; (2) Sprinklers; (3...

Tiêu chuẩn NFPA 20-2016

Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection

Map