• Dựng mô hình dự án bằng Revit MEP cho các giai đoạn thiết kế theo yêu cầu
  • Vẽ shop drawing (AutoCAD/Revit)
  • Dựng mô hình dự án bằng Revit MEP theo Point Cloud scan

 

Mọi chi tiết xin liên hệ - Kỹ sư Vương Cam

Số điện thoại: 0966890883

Emai: thietke.acmv@gmail.com

 


Chia sẻ: