• Tiếng Việt
 • English
 • LỊCH KHAI GIẢNG

  lịch khai giảng các khóa học thiết kế hệ thống ĐHKK - thông gió; Shop drawing; Revit MEPF; Thiết kế hệ thống điện

  TẤT CẢ KHOÁ HỌC

  THIẾT KẾ HỆ THỐNG HVAC

  Khóa học thiết kế hệ thống HVAC Khai giảng
  07/07/2024
  Lịch học
  CN & Thứ 5
  Giờ học
  19h15 - 21h45
  Thời lượng
  17 buổi
  File PDF nội dung khóa học thiết kế hệ thống HVAC Đăng ký ngay

  THIẾT KẾ HỆ THỐNG CHILLER NÂNG CAO

  Khóa học thiết kế hệ thống chiller nâng cao Khai giảng
  09/06/2024
  Lịch học
  CN & Thứ 5
  Giờ học
  CN: 09h00 - 11h30
  T5: 19h15 - 21h45
  Thời lượng
  6 buổi
  File PDF nội dung khóa học Đăng ký ngay

  SHOP DRAWING HVAC

  Khóa học shop drawing hệ thống HVAC
  phối hợp 4 hệ cơ điện MEPF
  bóc tách khối lượng hệ thống HVAC
  Khai giảng
  09/07/2024
  Lịch học
  CN & Thứ 3
  Giờ học
  CN: 09h00 - 11h30
  T3: 19h15 - 21h45
  Thời lượng
  9 buổi
  File PDF nội dung khóa học Đăng ký ngay

  REVIT MEPF

  Khóa học Revit MEP (Revit cơ điện) Khai giảng
  06/07/2024
  Lịch học
  Thứ 3 & Thứ 7
  Giờ học
  19h15 - 21h45
  Thời lượng
  14 buổi
  File PDF nội dung khóa học Đăng ký ngay

  THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỆN

  Khóa học thiết kế hệ thống điện - điện nhẹ công trình và nhà cao tầng Khai giảng
  11/07/2024
  Lịch học
  CN & Thứ 5
  Giờ học
  CN: 09h00 - 11h30
  T5: 19h15 - 21h45
  Thời lượng
  13 buổi
  File PDF nội dung khóa học Đăng ký ngay

  THIẾT KẾ HỆ THỐNG PCCC

  Khóa học thiết kế hệ thống PCCC và báo cháy Khai giảng
  07/07/2024
  Lịch học
  CN & Thứ 4
  Giờ học
  CN: 15h00 - 17h30
  T4: 19h15 - 21h45
  Thời lượng
  12 buổi
  File PDF nội dung khóa học Đăng ký ngay

  THIẾT KẾ HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC

  Khóa học thiết kế hệ thống cấp thoát nước Khai giảng
  Cập nhật theo lịch học
  của học viên
  Lịch học
  Cập nhật theo lịch học
  của học viên
  Giờ học
  Cập nhật theo lịch học
  của học viên
  Thời lượng
  12 buổi
  File PDF nội dung khóa học Đăng ký ngay

  Bạn đang là sinh viên, kỹ sư, quản lý cơ điện đang muốn đột phá kiến thức và tìm hiểu các khóa học tại Trung Tâm Đào Tạo Cơ Điện HTS?

  Tư vấn miễn phí