• Tiếng Việt
 • English
 • REVIT MEPF

  Khóa triển khai và quản lý dư án bằng Revit MEPF full 4 hệ HVAC, điện, cấp thoát nước, chữa cháy, combine hệ thống MEPF và kiểm tra xung đột với Naviswork.

  Kỹ sư cơ điện - Kỹ sư MEP - Kỹ sư giám sát cơ điện - Revit modeler - Kỹ sư thiết kế hệ thống cơ điện
  • 0 Học viên tự tin tham gia thị trường cơ - điện

  • 0 Chương trình đào tạo theo tập trung, theo yêu cầu và cho doanh nghiệp

  • 0 Học viên tìm được việc làm đúng chuyên môn ngay sau khi hoàn thành khóa học

  GIỚI THIỆU

  GIỚI THIỆU KHÓA HỌC REVIT MEP (REVIT CƠ ĐIỆN)

  BIM (Building Information Modelling) được hiểu như một quá trình tối ưu trong việc tạo dựng và quản lý thông tin toàn bộ dự án xây dựng từ giai đoạn thiết kế đến thi công, vận hành và sử dụng.
  BIM thường được triển khai thông qua nhiều phần mềm dựng mô hình 3D, trong đó phổ biến và quen thuộc nhất đó là phần mềm Autodesk Revit

  Ở Việt Nam nói riêng, BIM đã và đang là xu hướng phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực xây dựng công trình. Trong một công trình xây dựng thì các hệ cơ điện (M-E) gồm hệ thống điều hòa không khí thông gió, điện, cấp thoát nước và phòng cháy chữa cháy hay được biết với chữ viết tắt là MEP (Mechanical – Electrical – Plumping – Fire Protecion) chiếm khối lượng rất lớn với độ phức tạp rất cao ở những dự án lớn.

  Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng cao của xã hội, Trung Tâm Đào Tạo Cơ Điện HTS phát triển và tổ chức khóa học Autodesk Revit MEP – Revit cơ điện 4 hệ MEP (Mechanical – Electrical – Plumping – Fire Protecion) từ cơ bản đến chuyên sâu triển khai dự án thực tế với các nội dung chính gồm:

  1. Hướng dẫn về các menu, thanh công cụ, chức năng quan trọng và thường dùng của Revit, làm việc với các chức năng quản lý trong các bảng Properties, Project Browser và System Browser
  2. Khởi tạo dự án, triển khai hệ thống HVAC Ducting và thiết lập các thông số
  3. Triển khai hệ thống HVAC Piping và phòng máy Chiller, tháp giải nhiệt
  4. Triển khai hệ thống chữa cháy
  5. Triển khai hệ thống cấp thoát nước
  6. Triển khai hệ thống điện, điện nhẹ, chiếu sáng
  7. Tạo Central File, tạo template, bóc khối lượng
  8. Trình bày bản vẽ phát hành và in ấn
  9. Kiểm tra, xử lý xung đột hệ thống cơ điện (MEP) bằng phần mềm Navisworks

  Khóa học Revit MEPF - Revit cơ điện

  NỘI DUNG CHI TIẾT KHÓA HỌC

  MENU, THANH CÔNG CỤ REVIT, CHỨC NĂNG QUAN TRỌNG VÀ THƯỜNG DÙNG CỦA REVIT

  Buổi 1: Khai giảng

  • Giới thiệu về sự phù hợp, vai trò và giá trị của việc ứng dụng Revit MEP trong thực tế
  • Phân tích cụ thể các nội dung được giảng dạy trong khóa học
  • Đọc hiểu bản vẽ các hệ thống MEP có trong dự án
  • Hướng dẫn về các menu, thanh công cụ, chức năng quan trọng và thường dùng của Revit
  • Làm việc với các chức năng quản lý trong các bảng Properties, Project Browser và System Browser
  • Giới thiệu về template và cách thức sử dụng chúng hiệu quả

  KHỞI TẠO DỰ ÁN, TRIỂN KHAI HỆ THỐNG HVAC DUCTING VÀ THIẾT LẬP CÁC THÔNG SỐ

  Buổi 2: Khởi tạo dự án, triển khai hệ thống HVAC Ducting

  • Khởi tạo dự án mới sử dụng template đầy đủ các hệ MEP
  • Các bước link model kiến trúc, kết cấu, Autocad vào dự án
  • Thiết lập lưới trục và các level
  • Thiết lập các mặt bằng làm việc (planview), mặt cắt (section), bản vẽ in (sheet)
  • Hướng dẫn lệnh vẽ và thanh công cụ dành cho hệ chữa cháy, phân loại categories của hệ chữa cháy
  • Hướng dẫn về Pipe System, Pipe type , Workset , View template của hệ thống chữa cháy
  • Vẽ các hệ thống đường ống gió, miệng gió máy lạnh

  Buổi 3-4: Triển khai hệ thống HVAC Ducting (tt) và thiết lập thông số

  • Lên phương án combine sơ bộ các hệ MEP quy định cao độ phù hợp
  • Vẽ các hệ thống đường ống gió AHU, PAU
  • Vẽ các hệ thống thông gió như gió tươi (FAD), gió thải (EAD), Hút khói (SEAD), tạo áp (PAD)…
  • Tạo và thiết lập các loại ống gió, ống nước (Duct/ pipe Type)
  • Tạo và thiết lập các loại phụ kiện ống gió, ống nước (Duct/pipe Accessories) thông dụng
  • Tạo và thiết lập các loại phụ kiện ống gió, ống nước (Duct/pipe Fitting) thông dụng
  • Tạo và thiết lập các loại miệng gió, van (Air Terminals/ valve)

  TRIỂN KHAI HỆ THỐNG HVAC PIPING VÀ PHÒNG MÁY CHILLER, THÁP GIẢI NHIỆT

  Buổi 5: Triển khai hệ thống HVAC Piping và phòng máy chiller, tháp giải nhiệt

  • Vẽ các hệ thống đường ống nước lạnh cho FCU, AHU, PAU
  • Vẽ các hệ thống đường ống nước ngưng cho FCU, AHU, PAU
  • Đặt van, phụ kiện, cách nhiệt đúng kỹ thuật
  • Vẽ chi tiết phòng máy Chiller
  • Vẽ chi tiết khu vực tháp giải nhiệt

  TRIỂN KHAI HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

  Buổi 6: Triển khai hệ thống phòng cháy chữa cháy

  • Lệnh vẽ và thanh công cụ dành cho hệ chữa cháy, phân loại categories của hệ chữa cháy
  • Hướng dẫn về Pipe System, Pipe type , Workset , View template của hệ thống chữa cháy
  • Vẽ đường ống chữa cháy
  • Vẽ, bố trí đầu sprinkler, tủ chữa cháy…
  • Đặt van, phụ kiện hệ chữa cháy
  • Vẽ phòng máy bơm cấp nước (tương tự vẽ phòng máy chiller)

  TRIỂN KHAI HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC

  Buổi 7-8-9: Triển khai hệ thống cấp thoát nước

  • Lệnh vẽ và thanh công cụ dành cho hệ cấp thoát nước, phân loại categories của hệ cấp thoát nước
  • Hướng dẫn về Pipe System, Pipe type, Workset, View template của hệ thống cấp thoát nước
  • Trình tự vẽ ống cấp nước và đặt các thiết bị trên mặt bằng hệ thống cấp nước
  • Trình tự chi tiết vệ sinh, 3D hệ thống cấp nước
  • Trình tự vẽ ống cấp nước và đặt các thiết bị trên mặt bằng hệ thống thoát nước
  • Trình tự vẽ thực tế chi tiết vệ sinh, 3D của hệ thống thoát nước
  • Vẽ phòng máy bơm cấp nước (tương tự vẽ phòng máy chiller)

  TRIỂN KHAI HỆ THỐNG ĐIỆN, ĐIỆN NHẸ, CHIẾU SÁNG

  Buổi 10: Triển khai hệ thống điện, điện nhẹ, chiếu sáng

  • Lệnh vẽ và thanh công cụ dành cho hệ điện, phân loại categories của hệ điện
  • Hướng dẫn về Workset, View template của hệ thống điện
  • Hệ điện: Vẽ máng cáp (cable tray/ trunking), thang cáp (ladder), ống điện (conduit), hướng tuyến dây điện (wire) và đặt các thiết bị hệ điện: Tủ điện, ổ cắm …
  • Hệ chiếu sáng: Vẽ máng cáp (cable tray/ trunking), thang cáp (ladder), ống điện (conduit), hướng tuyến dây điện (wire) và đặt các thiết bị hệ chiếu sáng: Đèn chiếu sáng, đèn Exit, Emergency, công tắc đèn, cầu dao …
  • Hệ điện nhẹ: Vẽ máng cáp (cable tray/ trunking), thang cáp (Ladder), ống điện (conduit), hướng tuyến dây điện (wire) và đặt các thiết bị hệ điện nhẹ ELV: Tủ Crack, ổ cắm mạng, camera …
  • Vẽ phòng tủ điện tổng MSB/ máy biến áp …

  TẠO CENTRAL FILE, TẠO TEMPLATE, BÓC TÁCH KHỐI LƯỢNG BẰNG REVIT

  Buổi 11: Tạo Central file, tạo Template, Bóc khối lượng bằng Revit

  • Tạo central file làm việc nhóm
  • Tạo workset quản lý các hệ thống trong dự án
  • Tạo template hiệu quả (setting Pipe system, Duct system, Pipe Type, Duct Type, Fiillter …)
  • Triển khai thống kê khối lượng và xuất khối lượng ra Excel

  TẠO FAMILY REVIT CÁC HỆ MEP

  Buổi 12: Tạo Family Revit các hệ MEP

  • Tạo Family 2D các chú thích/ nhãn dán (Tag)
  • Tạo Family 2D/3D hệ điện
  • Tạo Family 3D hệ HVAC/Fire/Plumping

  TRÌNH BÀY BẢN VẼ PHÁT HÀNH VÀ IN ẤN

  Buổi 13: Trình bày bản vẽ phát hành và in ấn

  • Tạo trang in (Sheet)
  • Chèn, bố trí các view làm việc vào Sheet
  • Cách chú thích, Dim kích thước hợp lý cho planview, section…
  • Cách xuất file sang PDF/DWG hoặc in ấn

  XỬ LÝ XUNG ĐỘT HỆ THỐNG MEP BẰNG PHẦN MỀM NAVISWORKS

  Buổi 14: Kiểm tra, xử lý xung đột hệ thống MEP bằng phần mềm Navisworks

  • Giới thiệu, hướng dẫn sử dụng Navisworks
  • Cách quản lý, lưu file link Naviswork
  • Xuất từ revit ra file NWC để check Navisworks
  • Thiết lập check xung đột giữa các hệ MEP với nhau
  • Truy bắt đối tượng bị xung đột trong revit từ Navisworks
  • Xuất báo cáo kết quả check xung đột với đầy đủ thông tin từ Navisworks sang Excel

   HỌC VIÊN CHIA SẺ