• Tiếng Việt
 • English
 • Nghị định

  • Nghị định 136/2020/NĐ-CP về phòng cháy chữa cháy

   Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC

   Download
  • Quyết định của bộ xây dựng về việc hướng dẫn áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) ngày 02/04/2021

   Quyết định của bộ xây dựng về việc hướng dẫn chung và hướng dẫn chi tiếp áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) ngày 02/04/2021

   Download