• Tiếng Việt
 • English
 • Handbook

  • Handbook ASHRAE Refrigeration 2018

   Hanbook Ashare hướng dẫn về các hệ thống làm mát, đông lạnh, lưu trữ thực phẩm công nghiệp. Các ứng dụng công nghiệp khác như vận tải lạnh, sản xuất nước đá...

   Download
  • Handbook ASHRAE Fundamentals 2017

   Handbook ASHRAE Fundamentals 2017

   Download