• Tiếng Việt
 • English
 • hình ảnh các khóa học thiết kế hệ thống điều hòa không khí và thông gió do kỹ sư Vương Cam hướng dẫn đã khai giảng

  Hình ảnh các khóa học thiết kế hệ thống HVAC đã khai giảng

  Tổng hợp hình ảnh các khóa học thiết kế hệ thống điều hòa không khí và thông gió (khóa học thiết kế hệ thống HVAC) và khóa học thiết kế hệ thống chiller nâng cao do kỹ sư Vương Cam trực tiếp hướng dẫn đã khai giảng tại Trung Tâm Đào Tạo Cơ Điện HTS ... Read more
  24/06/2024
  Đánh giá khóa học thiết kế hệ thống điều hòa không khí thông gió kỹ sư Vương Cam hướng dẫn

  Các cảm nhận, review đánh giá của học viên về khóa học thiết kế hệ thống điều hòa không khí và thông gió của KS. Vương Cam

  Tổng hợp một số review đánh giá, cảm nhận của học viên về khóa học thiết kế hệ thống điều hòa không khí và thông gió (khóa học thiết kế hệ thống HVAC) do kỹ sư Vương Cam hướng dẫn trực tiếp. Cảm nhận của học viên khóa học thiết kế hệ thống HVAC Online ... Read more
  23/06/2024
  Hình ảnh các khóa học thiết kế hệ thống PCCC và báo cháy đã khai giảng tại Trung Tâm Đào Tạo Cơ Điện HTS

  Hình ảnh các khóa học thiết kế hệ thống PCCC và báo cháy đã khai giảng

  Tổng hợp hình ảnh các khóa học thiết kế hệ thống PCCC và báo cháy theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành đã được khai giảng tại Trung Tâm Đào Tạo Cơ Điện HTS Khóa học thiết kế hệ thống PCCC và báo cháy Online K01 Khóa học thiết kế hệ thống PCCC và báo ... Read more
  23/06/2024
  Hình ảnh các khóa học thiết kế hệ thống điện - điện nhẹ công trình và nhà cao tầng đã khai giảng tại Trung Tâm Đào Tạo Cơ Điện HTS

  Hình ảnh các khóa học thiết kế hệ thống điện – điện nhẹ công trình và nhà cao tầng đã khai giảng

  Tổng hợp hình ảnh các khóa học thiết kế hệ thống điện – điện nhẹ công trình và nhà cao tầng theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành đã được khai giảng tại Trung Tâm Đào Tạo Cơ Điện HTS Khóa học thiết kế hệ thống điện – điện nhẹ công trình và nhà cao ... Read more
  23/06/2024
  Tư vấn hướng nghiệp ngành công nghệ kỹ thuật nhiệt tại Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - Tp.HCM và Trường Đại Học Bách Khoa TP. HCM

  Hình ảnh các hoạt động tư vấn hướng nghiệp ngành công nghệ kỹ thuật nhiệt

  Một số hình ảnh tư vấn hướng nghiệp ngành công nghệ kỹ thuật nhiệt tại Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại Học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh Tư vấn hướng nghiệp tại Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật – TP. HCM Tư vấn ... Read more
  23/06/2024

  Hình ảnh các khóa học Revit MEP đã khai giảng

  23/06/2024