• Tiếng Việt
 • English
 • Tin hoạt động đào tạo

  Hình ảnh các hoạt động tư vấn hướng nghiệp ngành công nghệ kỹ thuật nhiệt

  Một số hình ảnh tư vấn hướng nghiệp ngành công nghệ kỹ thuật nhiệt tại Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí MinhTrường Đại Học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh

  Tư vấn hướng nghiệp tại Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật – TP. HCM

  Tư vấn hướng nghiệp ngành công nghệ kỹ thuật nhiệt tại Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - Tp.HCM

  Tư vấn hướng nghiệp ngành CNKT nhiệt tại Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - Tp.HCM

  Tư vấn hướng nghiệp ngành nhiệt lạnh tại Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - Tp.HCM

  Tư vấn nghề nghiệp ngành công nghệ kỹ thuật nhiệt tại Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - Tp.HCM

  Tư vấn hướng nghiệp ngành kỹ thuật nhiệt tại Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - Tp.HCM

  Tư vấn tuyển sinh ngành công nghệ kỹ thuật nhiệt tại Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - Tp.HCM

  Xưởng nhiệt - ngành công nghệ kỹ thuật nhiệt tại Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - Tp.HCM

  Chụp hình với thầy trưởng khoa ngành công nghệ kỹ thuật nhiệt tại Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - Tp.HCM

  Tư vấn hướng nghiệp tại Trường Đại Học Bách Khoa – TP. HCM

  Tư vấn hướng nghiệp ngành công nghệ kỹ thuật nhiệt tại Trường Đại Học Bách Khoa - Tp.HCM

  Tư vấn hướng nghiệp ngành nhiệt lạnh tại Trường Đại Học Bách Khoa - Tp.HCM

  Tư vấn hướng nghiệp ngành công nghệ nhiệt lạnh tại Trường Đại Học Bách Khoa - Tp.HCM

  TIN tức LIÊN QUAN

  Tin hoạt động đào tạo

  Hình ảnh các khóa học thiết kế hệ thống HVAC đã khai giảng

  Tin hoạt động đào tạo

  Các cảm nhận, review đánh giá của học viên về khóa học thiết kế hệ thống điều hòa không khí và thông gió của KS. Vương Cam

  Tin hoạt động đào tạo

  Hình ảnh các khóa học thiết kế hệ thống PCCC và báo cháy đã khai giảng