• Tiếng Việt
 • English
 • Tiêu chuẩn

  • Tiêu chuẩn TCVN 5687:2010

   Download Tiêu chuẩn TCVN 5687:2010 - Thông gió, điều hòa không khí

   Download
  • Tiêu chuẩn SMACNA HVAC Duct Construction – Metal and Flexible

   Download Tiêu chuẩn SMACNA HVAC Duct Construction - Metal and Flexible

   Download
  • Tiêu chuẩn SMACNA CAD

   Download Tiêu chuẩn SMACNA CAD

   Download
  • Tiêu chuẩn NFPA 20-2016

   Download Tiêu chuẩn NFPA 20-2016 Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection

   Download
  • Tiêu chuẩn NFPA 13-2016

   Download Tiêu chuẩn NFPA 13-2016 Standard for the Installation of Sprinkler Systems: Tiêu chuẩn thiết kế và lắp đặt hệ thống phun nước chữa cháy tự động

   Download
  • Tiêu chuẩn ASHRAE 189.1-2014

   Download Tiêu chuẩn ASHRAE 189.1-2014 Standard for the Design of High-Performance Green Buildings

   Download