• Tiếng Việt
 • English
 • Tin hoạt động đào tạo

  Các cảm nhận, review đánh giá của học viên về khóa học thiết kế hệ thống điều hòa không khí và thông gió của KS. Vương Cam

  Tổng hợp một số review đánh giá, cảm nhận của học viên về khóa học thiết kế hệ thống điều hòa không khí và thông gió (khóa học thiết kế hệ thống HVAC) do kỹ sư Vương Cam hướng dẫn trực tiếp.

  Cảm nhận của học viên khóa học thiết kế hệ thống HVAC Online K11-2023

  Cảm nhận về khóa học thiết kế hệ thống HVAC của KS Vương Cam - Online K11

  Cảm nhận của học viên khóa học thiết kế hệ thống HVAC Online K09-2023

  Review khóa học thiết kế hệ thống điều hòa không khí thông gió của KS Vương Cam - Online K09

  Cảm nhận của học viên khóa học thiết kế hệ thống HVAC Online K11-2023

  Review đánh giá khóa học thiết kế hệ thống HVAC của KS Vương Cam - Online K11

  Cảm nhận của học viên khóa học thiết kế hệ thống HVAC Online K11-2023

  Nhận xét khóa học thiết kế hệ thống điều hòa không khí thông gió của KS Vương Cam - Online K11

  Cảm nhận của học viên khóa học thiết kế hệ thống HVAC Online K-2022

  Đánh giá khóa học thiết kế hệ thống HVAC của KS Vương Cam (1)

  Đánh giá khóa học thiết kế hệ thống HVAC của KS Vương Cam (2)

  Cảm nhận của học viên khóa học thiết kế hệ thống HVAC Online K11-2023

  Cảm nhận về khóa học thiết kế hệ thống ĐHKK thông gió của KS Vương Cam - Online K11 (1)

  Cảm nhận về khóa học thiết kế hệ thống ĐHKK thông gió của KS Vương Cam - Online K11 (2)

  Cảm nhận của học viên khóa học thiết kế hệ thống HVAC Online K01-2021

  Đánh giá khóa học thiết kế hệ thống điều hòa không khí thông gió của KS Vương Cam - Online K01 (1)

  Đánh giá khóa học thiết kế hệ thống điều hòa không khí thông gió của KS Vương Cam - Online K01 (2)

  Cảm nhận của học viên khóa học thiết kế hệ thống HVAC Online K01-2021

  Review chất lượng khóa học thiết kế hệ thống HVAC của KS Vương Cam - Online K01 (1)

  Review chất lượng khóa học thiết kế hệ thống HVAC của KS Vương Cam - Online K01 (2)

  Cảm nhận của học viên khóa học thiết kế hệ thống HVAC Offline K34-2020

  khóa học thiết kế hệ thống điều hòa không khí thông gió uy tín chất lượng của Vương Cam - Offline K34

  Cảm nhận của học viên khóa học thiết kế hệ thống HVAC Offline K33-2020

  khóa học thiết kế hệ thống HVAC của KS Vương Cam có uy tín không - Offline K33 (1)

  khóa học thiết kế hệ thống HVAC của KS Vương Cam có uy tín không - Offline K33 (2)

  Cảm nhận của học viên khóa học thiết kế hệ thống HVAC Offline K30-2020

  đánh giá khóa học thiết kế hệ thống điều hòa không khí thông gió của KS Vương Cam - Offline K30 (1)

  đánh giá khóa học thiết kế hệ thống điều hòa không khí thông gió của KS Vương Cam - Offline K30 (2)

  đánh giá khóa học thiết kế hệ thống điều hòa không khí thông gió của KS Vương Cam - Offline K30 (3)

  Cảm nhận của học viên khóa học thiết kế hệ thống HVAC Offline K28-2020

  đánh giá khóa học thiết kế hệ thống HVAC của KS Vương Cam - Offline K28

  Cảm nhận của học viên khóa học thiết kế hệ thống HVAC Offline K25-2020

  cảm nhận khóa học thiết kế hệ thống DHKK thông gió của Vương Cam - Offline K25

  Xem thêm các cảm nhận của học viên khóa học thiết kế hệ thống HVAC Offline từ năm 2014 – 2020 

  Review khóa học HVAC

  Tham khảo khóa học thiết kế hệ thống điều hòa không khí và thông gió (thiết kế hệ thống HVAC) từ cơ bản đến nâng cao thực hành trên các dự án thực tế do kỹ sư Vương Cam trực tiếp hướng dẫn

  TIN tức LIÊN QUAN

  Tin hoạt động đào tạo

  Hình ảnh các khóa học thiết kế hệ thống HVAC đã khai giảng

  Tin hoạt động đào tạo

  Hình ảnh các khóa học thiết kế hệ thống PCCC và báo cháy đã khai giảng

  Tin hoạt động đào tạo

  Hình ảnh các khóa học thiết kế hệ thống điện - điện nhẹ công trình và nhà cao tầng đã khai giảng