• Tiếng Việt
 • English
 • 23/04/2024

  Tổng hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực xây dựng và cơ điện – cập nhật mới nhất

  Mục lục bài viết

  Tổng hợp quy chuẩn kỹ quốc gia về lĩnh vực xây dựng, cơ điện; quy chuẩn PCCC; quy chuẩn hệ thống cấp thoát nước cập nhật mới nhất năm 2024

  1. QCVN 03:2023/BCA – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Phương tiện Phòng cháy và Chữa cháy

  2. QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng

  3. QCVN 02:2022/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng

  4. QCVN 04:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Nhà chung cư

  5. QCVN 06:2022/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình

  Thông tư số 09/2023/TT-BXD – Thông tư ban hành sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình – Ngày 16/10/2023 – Hiệu lực từ ngày 01/12/2023

  Tải Thông tư số 09/2023/TT-BXD – Thông tư ban hành sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD tại đây

  6. QCVN 01:2020/BCT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn điện

  7. QCVN 02:2020/BCA – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Trạm bơm nước chữa cháy

  8. QCVN 02:2019/BLĐTBXH – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn lao động đối với thang máy

  • Cơ quan ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
  • Ngày hiệu lực: 01/07/2021
  • Quy chuẩn bị thay thế:
   1. QCVN 02:2011/BLĐTBXH
   2. QCVN 18:2013/BLĐTBXH
   3. QCVN 26:2016/BLĐTBXH

  9. QCVN 08:2018/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Công trình tàu điện ngầm

  • Cơ quan ban hành: Bộ Xây Dựng
  • Ngày hiệu lực: 15/03/2019
  • Quy chuẩn bị thay thế: Phần 1: Tàu điện ngầm trong QCVN 08:2009/BXD
  • Tải QCVN 08:2018/BXD tại đây

  10. QCVN 13:2018/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN về Gara ô-tô

  11. QCVN 09:2017/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả

  12. QCVN 31:2017/BLĐTBXH – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về An toàn lao động đối với đường ống dẫn hơi nước và nước nóng

  13. QCVN 07-1:2016/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Các công trình hạ tầng kỹ thuật-Công trình cấp nước

  14. QCVN 07-2:2016/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Các công trình hạ tầng kỹ thuật-Công trình thoát nước

  15. QCVN 07-5:2016/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Các công trình hạ tầng kỹ thuật-Công trình cấp điện

  16. QCVN 07-7:2016/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Các công trình hạ tầng kỹ thuật-Công trình chiếu sáng

  17. QCVN 07-8:2016/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Các công trình hạ tầng kỹ thuật-Công trình viễn thông

  18. QCVN 22:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Chiếu sáng-Mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc

  19. QCVN 24:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Tiếng ồn-Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc

  20. QCVN 26:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Vi khí hậu-Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc

  21. QCVN 21:2015/BLĐTBXH – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn lao động đối với Hệ thống lạnh

  22. QCVN 10:2014/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng

  23. QCVN 12:2014/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng

  24. QCVN 18:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi công xây dựng

  25. QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Chất lượng không khí xung quanh

  26. QCVN 03:2022/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về phân cấp công trình phục vụ thiết kế xây dựng

  27. QCVN QTĐ-8:2010/BCT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kỹ thuật điện – Tập 8: Quy chuẩn kỹ thuật điện hạ áp

  28. QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Tiếng ồn

  29. QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Độ rung

  Bạn đang là sinh viên, kỹ sư, quản lý cơ điện đang muốn đột phá kiến thức và tìm hiểu các khóa học tại Trung Tâm Đào Tạo Cơ Điện HTS?

  Tư vấn miễn phí