logo

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CƠ ĐIỆN HTS

Bảng tổng hợp vật tư và thiết bị HVAC

1. BẢNG TỔNG HỢP VẬT TƯ MIỆNG GIÓ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VÀ THÔNG GIÓ

2. BẢNG TỔNG HỢP VẬT TƯ ỐNG GIÓ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VÀ THÔNG GIÓ

3. BẢNG TỔNG HỢP VẬT TƯ VAN GIÓ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VÀ THÔNG GIÓ

4. BẢNG TỔNG HỢP VẬT TƯ HỆ NƯỚC HVAC


5. BẢNG TỔNG HỢP THIẾT BỊ TRONG HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VÀ THÔNG GIÓ

Chia sẻ:
Map