• Tiếng Việt
 • English
 • 23/04/2024

  Bảng tổng hợp vật tư và thiết bị HVAC

  1. BẢNG TỔNG HỢP VẬT TƯ MIỆNG GIÓ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VÀ THÔNG GIÓ


  2. BẢNG TỔNG HỢP VẬT TƯ ỐNG GIÓ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VÀ THÔNG GIÓ

  3. BẢNG TỔNG HỢP VẬT TƯ VAN GIÓ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VÀ THÔNG GIÓ


  4. BẢNG TỔNG HỢP VẬT TƯ HỆ NƯỚC HVAC


  5. BẢNG TỔNG HỢP THIẾT BỊ TRONG HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VÀ THÔNG GIÓ

   

  Bạn đang là sinh viên, kỹ sư, quản lý cơ điện đang muốn đột phá kiến thức và tìm hiểu các khóa học tại Trung Tâm Đào Tạo Cơ Điện HTS?

  Tư vấn miễn phí