logo

HVAC TECHNICAL SOLUTIONS

Tổng hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực xây dựng và cơ điện - cập nhật mới nhất

Danh sách tổng hợp quy chuẩn kỹ quốc gia về lĩnh vực xây dựng, cơ điện đầy đủ và mới nhất năm 2021

1. QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng

 • Cơ quan ban hành: Bộ Xây Dựng
 • Ngày hiệu lực: 05/07/2021
 • Tình trạng: Chưa áp dụng
 • Quy chuẩn bị thay thế: QCVN 01:2019/BXD
 • Tải QCVN 01:2021/BXD tại đây

2. QCVN 04:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Nhà chung cư

 • Cơ quan ban hành: Bộ Xây Dựng

 • Ngày hiệu lực: 05/07/2021

 • Tình trạng: Chưa áp dụng

 • Quy chuẩn bị thay thế: QCVN 04:2019/BXD

 • Tải QCVN 04:2021/BXD tại đây

3. QCVN 06:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình

 • Cơ quan ban hành: Bộ Xây Dựng
 • Ngày hiệu lực: 05/07/2021
 • Tình trạng: Chưa áp dụng
 • Quy chuẩn bị thay thế: QCVN 06:2020/BXD
 • Tải QCVN 06:2021/BXD tại đây

4. QCVN 01:2020/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn điện

 • Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
 • Ngày hiệu lực: 01/06/2021
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Quy chuẩn bị thay thế: QCVN 01:2008/BCT
 • Tải QCVN 01:2020/BCT tại đây

5. QCVN 02:2020/BCA - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Trạm bơm nước chữa cháy

6. QCVN 02:2019/BLĐTBXH - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn lao động đối với thang máy

 • Cơ quan ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Ngày hiệu lực: 01/07/2021
 • Tình trạng: Chưa áp dụng
 • Quy chuẩn bị thay thế:
 1. QCVN 02:2011/BLĐTBXH
 2. QCVN 18:2013/BLĐTBXH
 3. QCVN 26:2016/BLĐTBXH

7. QCVN 08:2018/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Công trình tàu điện ngầm

 • Cơ quan ban hành: Bộ Xây Dựng
 • Ngày hiệu lực: 15/03/2019
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Quy chuẩn bị thay thế: Phần 1: Tàu điện ngầm trong QCVN 08:2009/BXD
 • Tải QCVN 08:2018/BXD tại đây

8. QCVN 13:2018/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN về Gara ô-tô

 • Cơ quan ban hành: Bộ Xây Dựng

 • Ngày hiệu lực: 15/03/2019

 • Tình trạng: Còn hiệu lực

 • Quy chuẩn bị thay thế: Phần 2: Gara ô - tô trong QCVN 08:2009/BXD

 • Tải QCVN 13:2018/BXD tại đây

9. QCVN 09:2017/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả

 • Cơ quan ban hành: Bộ Xây Dựng
 • Ngày hiệu lực: 01/06/2018
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Quy chuẩn bị thay thế: QCVN 09:2013/BXD
 • Tải QCVN 09:2017/BXD tại đây

10. QCVN 31:2017/BLĐTBXH - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về An toàn lao động đối với đường ống dẫn hơi nước và nước nóng

 • Cơ quan ban hành: Bộ Lao Động - Thương Binh và Xã Hội
 • Ngày hiệu lực: 01/03/2018
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Quy chuẩn bị thay thế: 
 • Tải QCVN 31:2017/BLĐTBXH tại đây

11. QCVN 07-1:2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Các công trình hạ tầng kỹ thuật-Công trình cấp nước

 • Cơ quan ban hành: Bộ Xây Dựng
 • Ngày hiệu lực: 01/05/2016
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Quy chuẩn bị thay thế: Chương 2 trong QCVN 07:2010/BXD
 • Tải QCVN 07-1:2016/BXD tại đây

12. QCVN 07-2:2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Các công trình hạ tầng kỹ thuật-Công trình thoát nước

 • Cơ quan ban hành: Bộ Xây Dựng
 • Ngày hiệu lực: 01/05/2016
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Quy chuẩn bị thay thế: Chương 3 trong Quy chuẩn QCVN 07:2010
 • Tải QCVN 07-2:2016/BXD tại đây

13. QCVN 07-5:2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Các công trình hạ tầng kỹ thuật-Công trình cấp điện

 • Cơ quan ban hành: Bộ Xây Dựng
 • Ngày hiệu lực: 01/05/2016
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Quy chuẩn bị thay thế: Chương 5 trong QCVN 07:2010/BXD
 • Tải QCVN 07-5:2016/BXD tại đây

14. QCVN 07-7:2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Các công trình hạ tầng kỹ thuật-Công trình chiếu sáng

 • Cơ quan ban hành: Bộ Xây Dựng
 • Ngày hiệu lực: 01/05/2016
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Quy chuẩn bị thay thế: Chương 7 trong QCVN 07:2010/BXD
 • Tải QCVN 07-7:2016/BXD tại đây

15. QCVN 07-8:2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Các công trình hạ tầng kỹ thuật-Công trình viễn thông

 • Cơ quan ban hành: Bộ Xây Dựng
 • Ngày hiệu lực: 01/05/2016
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Quy chuẩn bị thay thế: Chương 8 trong QCVN 07:2010/BXD
 • Tải QCVN 07-8:2016/BXD tại đây

16. QCVN 22:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Chiếu sáng-Mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc

17. QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Tiếng ồn-Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc

18. QCVN 26:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Vi khí hậu-Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc

19. QCVN 21:2015/BLĐTBXH - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn lao động đối với Hệ thống lạnh

 • Cơ quan ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Ngày hiệu lực: 25/01/2016
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Quy chuẩn bị thay thế:
 • Tải QCVN 21:2015/BLĐTBXH tại đây

20. QCVN 10:2014/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng

 • Cơ quan ban hành: Bộ Xây Dựng
 • Ngày hiệu lực: 01/07/2015
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Quy chuẩn bị thay thế: QCXDVN 01:2002
 • Tải QCVN 10:2014/BXD tại đây

21. QCVN 12:2014/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng

22. QCVN 18:2014/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia An toàn trong xây dựng

23. QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Chất lượng không khí xung quanh

 • Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
 • Ngày hiệu lực: 01/01/2014
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Quy chuẩn bị thay thế: QCVN 05:2009/BTNMT
 • Tải QCVN 05:2013/BTNMT tại đây

24. QCVN 03:2012/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị

 • Cơ quan ban hành: Bộ Xây Dựng
 • Ngày hiệu lực: 15/02/2013
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Quy chuẩn bị thay thế: QCVN 03:2009/BXD
 • Tải QCVN 03:2012/BXD tại đây

25. QCVN QTĐ-8:2010/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kỹ thuật điện - Tập 8: Quy chuẩn kỹ thuật điện hạ áp

26. QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Tiếng ồn

 • Cơ quan ban hành: Bộ Tài Nguyên và Môi Trường
 • Ngày hiệu lực: 15/02/2011
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Văn bản bị thay thế: TCVN 5949:1998
 • Tải QCVN 26:2010/BTNMT tại đây

27. QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Độ rung

 • Cơ quan ban hành: Bộ Tài Nguyên và Môi Trường
 • Ngày hiệu lực: 15/02/2011
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Văn bản bị thay thế: TCVN 6962:2001
 • Tải QCVN 27:2010/BTNMT tại đây

28. QCVN 02:2009/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng

Chia sẻ:
Map