logo

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CƠ ĐIỆN HTS

Tổng hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực xây dựng và cơ điện - cập nhật mới nhất

Tổng hợp quy chuẩn kỹ quốc gia về lĩnh vực xây dựng, cơ điện; quy chuẩn PCCC; quy chuẩn hệ thống cấp thoát nước; quy chuẩn hệ thống điện cập nhật mới nhất năm 2024

1. QCVN 03:2023/BCA - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Phương tiện Phòng cháy và Chữa cháy

2. QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng

3. QCVN 02:2022/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng

4. QCVN 04:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Nhà chung cư

5. QCVN 06:2022/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình

Thông tư số 09/2023/TT-BXD - Thông tư ban hành sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình - Ngày 16/10/2023 - Hiệu lực từ ngày 01/12/2023

Tải Thông tư số 09/2023/TT-BXD - Thông tư ban hành sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD tại đây

6. QCVN 01:2020/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn điện

7. QCVN 02:2020/BCA - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Trạm bơm nước chữa cháy

8. QCVN 02:2019/BLĐTBXH - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn lao động đối với thang máy

 • Cơ quan ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Ngày hiệu lực: 01/07/2021
 • Quy chuẩn bị thay thế:
 1. QCVN 02:2011/BLĐTBXH
 2. QCVN 18:2013/BLĐTBXH
 3. QCVN 26:2016/BLĐTBXH

9. QCVN 08:2018/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Công trình tàu điện ngầm

 • Cơ quan ban hành: Bộ Xây Dựng
 • Ngày hiệu lực: 15/03/2019
 • Quy chuẩn bị thay thế: Phần 1: Tàu điện ngầm trong QCVN 08:2009/BXD
 • Tải QCVN 08:2018/BXD tại đây

10. QCVN 13:2018/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN về Gara ô-tô

 • Cơ quan ban hành: Bộ Xây Dựng
 • Ngày hiệu lực: 15/03/2019
 • Quy chuẩn bị thay thế: Phần 2: Gara ô - tô trong QCVN 08:2009/BXD
 • Tải QCVN 13:2018/BXD tại đây

11. QCVN 09:2017/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả

12. QCVN 31:2017/BLĐTBXH - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về An toàn lao động đối với đường ống dẫn hơi nước và nước nóng

13. QCVN 07-1:2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Các công trình hạ tầng kỹ thuật-Công trình cấp nước

14. QCVN 07-2:2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Các công trình hạ tầng kỹ thuật-Công trình thoát nước

15. QCVN 07-5:2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Các công trình hạ tầng kỹ thuật-Công trình cấp điện

16. QCVN 07-7:2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Các công trình hạ tầng kỹ thuật-Công trình chiếu sáng

17. QCVN 07-8:2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Các công trình hạ tầng kỹ thuật-Công trình viễn thông

18. QCVN 22:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Chiếu sáng-Mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc

19. QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Tiếng ồn-Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc

20. QCVN 26:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Vi khí hậu-Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc

21. QCVN 21:2015/BLĐTBXH - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn lao động đối với Hệ thống lạnh

22. QCVN 10:2014/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng

23. QCVN 12:2014/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng

24. QCVN 18:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi công xây dựng

25. QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Chất lượng không khí xung quanh

26. QCVN 03:2022/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về phân cấp công trình phục vụ thiết kế xây dựng

27. QCVN QTĐ-8:2010/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kỹ thuật điện - Tập 8: Quy chuẩn kỹ thuật điện hạ áp

28. QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Tiếng ồn

29. QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Độ rung

Chia sẻ:
Map