• Tiếng Việt
 • English
 • 23/04/2024

  Tổng hợp Tiêu Chuẩn PCCC cập nhật mới nhất năm 2024

  Tiêu Chuẩn Phòng Cháy Chữa Cháy cập nhật đầy đủ và mới nhất năm 2024 cho kỹ sư cơ điện

  Mục lục bài viết

  Nghị định phòng cháy chữa cháy

  • Nghị định 136/2020/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 24/11/2020
  • Nghị định 136 PCCC Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
  • Phạm vi điều chỉnh:  Nghị định 136 PCCC quy định về hoạt động phòng cháy và chữa cháy, tổ chức lực lượng, phương tiện phòng cháy và chữa cháy, kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy, kinh phí bảo đảm cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy, trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy.
  • Đối tượng áp dụng: Nghị định 136 PCCC áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân hoạt động, sinh sống trên lãnh thổ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
  • Tải Nghị định 136 PCCC tại đây
  • Tải phụ lục biểu mẫu Nghị định 136 PCCC tại đây

  I. Tiêu chuẩn TCVN về thiết bị phòng cháy, chữa cháy

  Tiêu chuẩn TCVN thiết bị phòng cháy, chữa cháy

  1. TCVN 3890:2023 – Phòng cháy chữa cháy – Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí

  • TCVN 3890:2023 thay thế cho TCVN 3890:2009
  • TCVN 3890:2023 do Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ biên soạn, Bộ Công an đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
  • Phạm vi áp dụng:
   • 1.1 Tiêu chuẩn TCVN 3890:2023 quy định về trang bị, bố trí phương tiện, hệ thống phòng cháy và chữa cháy cho nhà, công trình, đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và các khu chức năng khác theo quy định [5], khi:
    • Xây dựng mới;
    • Cải tạo làm tăng quy mô hoặc chuyển đổi công năng sử dụng của gian phòng, nhà, công trình;
    • Cải tạo làm tăng quy mô của khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và các khu chức năng khác theo quy định [5].
    • Thay đổi hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ của gian phòng, nhà, công trình theo hướng tăng tính chất nguy hiểm cháy.
   • 1.2 Đối với nhà và công trình ngoài việc tuân thủ tiêu chuẩn TCVN 3890:2023 còn phải tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn riêng của các loại hình công trình đó, trong trường hợp có quy định khác với quy định tại tiêu chuẩn TCVN 3890:2023, phải áp dụng quy định có yêu cầu cao hơn.
   • 1.3 Đối với nhà và công trình chưa có quy định cụ thể thì nghiên cứu áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế về PCCC theo quy định của pháp luật hiện hành hoặc thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành cấp Bộ về phòng cháy và chữa cháy.
  • Tải TCVN 3890:2023 tại đây

  TCVN 13878:2023 – Phòng cháy chữa cháy – Hầm đường bộ – Yêu cầu thiết kế

  • TCVN 13878:2023 do Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ biên soạn, Bộ Công an đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
  • Phạm vi áp dụng:
   • Tiêu chuẩn TCVN 13878:2023 quy định các yêu cầu thiết kế về phòng cháy chữa cháy đối với công trình hầm đường bộ (sau đây gọi chung là hầm).
   • Tiêu chuẩn TCVN 13878:2023 không áp dụng đối với hầm có chiều dài đến 100 m, hầm chui dân sinh, hầm đi bộ.
   • Điều 4.2 không áp dụng đối với hầm có vỏ là kết cấu đá cứng tự nhiên (hầm không gia cố vỏ).

  TCVN 13877-2:2023 – Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống chữa cháy bằng bột – Phần 2: Yêu cầu thiết kế

  • Tên tiếng anh: Fire protection – Powder firefighting system – Part 2: Design requirements
  • TCVN 13877-2:2023 do Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ biên soạn, Bộ Công an đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
  • TCVN 13877 Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống chữa cháy bằng bột bao gồm các phần sau:
   • TCVN 13877-1 Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống chữa cháy bằng bột – Phần 1: Yêu cầu và phương pháp thử (đang trong quá trình xây dựng).
   • TCVN 13877-2:2023 Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống chữa cháy bằng bột – Phần 2: Yêu cầu thiết kế.
  • Phạm vi áp dụng
   • Tiêu chuẩn TCVN 13877-2:2023 quy định về các yêu cầu thiết kế các hệ thống chữa cháy cố định xả bột từ các bình chứa qua đầu phun bằng khí đẩy. Các loại khí đẩy này phải phù hợp với các tiêu chuẩn có liên quan.
   • Tiêu chuẩn TCVN 13877-2:2023 áp dụng đối với các hệ thống chữa cháy cố định bằng bột trang bị cho nhà và công trình xây dựng cũng như các khu vực nguy hiểm cháy ngoài trời.
   • Tiêu chuẩn TCVN 13877-2:2023 không áp dụng đối với các hệ thống chữa cháy cố định bằng bột có bình chứa áp suất cố định và các hệ thống thiết kế sẵn có lượng chất chữa cháy lên đến 150 kg, hệ thống đường vòi và giám sát chữa cháy bằng bột, các khu vực có nguy cơ nổ, động đất hoặc có điều kiện môi trường đặc biệt như hàng hải, khai thác mỏ, hàng không hoặc có khả năng xảy ra đám cháy loại D (đám cháy các kim loại theo TCVN 4878 Phòng cháy và chữa cháy – Phân loại cháy).
   • CHÚ THÍCH: Hệ thống chữa cháy thiết kế sẵn là hệ thống có tốc độ xả, áp suất đầu phun và số lượng chất chữa cháy được xác định trước và có kích thước đường ống, chiều dài ống tối đa và tối thiểu, thông số kỹ thuật của ống mềm, số lượng đầu nối và số lượng cũng như loại đầu phun cụ thể được đánh giá bởi một phòng thử nghiệm được cơ quan có thẩm quyền công nhận. Các giới hạn về khả năng bảo vệ của các hệ thống này có trong hướng dẫn lắp đặt của nhà sản xuất.

  TCVN 13926:2023 – Phòng cháy chữa cháy- Hệ thống chữa cháy đóng gói (Package)

  • TCVN 13926:2023 do Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ biên soạn, Bộ Công an đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
  • Phạm vi áp dụng
   • 1.1 Tiêu chuẩn TCVN 13926:2023 quy định các yêu cầu về thiết kế, lắp đặt, thử nghiệm hệ thống chữa cháy đóng gói với chất chữa cháy gốc nước đáp ứng các yêu cầu tại Điều 13 của tiêu chuẩn này.
   • 1.2 Hệ thống chữa cháy đóng gói phù hợp lắp đặt cho các đối tượng sau quy định tại Phụ lục A tiêu chuẩn TCVN 13926:2023.

  TCVN 5740:2023 – Phòng cháy chữa cháy – Vòi đẩy chữa cháy

  • TCVN 5740:2023 thay thế TCVN 5740:2009.
  • TCVN 5740:2023 do Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ biên soạn, Bộ Công an đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố
  • Phạm vi áp dụng
   Tiêu chuẩn TCVN 5740:2023 quy định các yêu cầu đối với vòi đẩy chữa cháy để truyền chất chữa cháy đến đám cháy và có hình dạng phẳng khi không có áp suất bên trong.
  • Tải TCVN 5740:2023 tại đây

  TCVN 13927:2023 – Phòng cháy chữa cháy – Phương tiện bảo vệ cá nhân – Dây cứu nạn, cứu hộ có độ giãn thấp

  • TCVN 13927:2023 do Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ biên soạn, Bộ Công an đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
  • Phạm vi áp dụng
   • Tiêu chuẩn TCVN 13927:2023 quy định các yêu cầu về thiết kế, kỹ thuật, tính năng và thử nghiệm đối với dây cứu nạn, cứu hộ có độ giãn thấp cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
   • Tiêu chuẩn TCVN 13927:2023 không quy định các yêu cầu đối với các loại dây được thiết kế cho các hoạt động leo núi, cứu hộ dưới nước và những nơi có nhiệt độ quá cao.

  3. TCVN 6100:1996 – Phòng cháy chữa cháy – Chất chữa cháy – Cacbon đioxit

  4. TCVN 6101:1996 – Thiết bị chữa cháy – Hệ thống chữa cháy cacbon đioxit – Thiết kế và lắp đặt

  5. TCVN TCVN 6305-1:2007 – Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống Sprinkler tự động – Phần 1: Yêu cầu và phương pháp thử đối với Sprinkler

  6. TCVN TCVN 6305-2:2007 – Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống Sprinkler tự động – Phần 2: Yêu cầu và phương pháp thử đối với van báo động kiểu ướt, bình làm trễ và chuông nước

  7. TCVN TCVN 6305-3:2007 – Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống Sprinkler tự động – Phần 3: Yêu cầu và phương pháp thử đối với van ống khô

  8. TCVN 6305-4:1997 – Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống sprinkler tự động – Phần 4: Yêu cầu và phương pháp thử đối với cơ cấu mở nhanh

  9. TCVN 6305-5:2009 – Phòng cháy và chữa cháy – Hệ thống sprinkler tự động – Phần 5: Yêu cầu và phương pháp thử đối với van tràn

  10. TCVN 6305-6:2013 – Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống Sprinkler tự động – Phần 6: Yêu cầu và phương pháp thử đối với van một chiều

  11. TCVN 6305-7:2006 – Phòng cháy, chữa cháy – Hệ thống sprinkler tự động – Phần 7: Yêu cầu và phương pháp thử đối với sprinkler phản ứng nhanh ngăn chặn sớm (ESFR)

  • Tải TCVN 6305-7:2006 tại đây

  12. TCVN 6305-8:2013 – Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống Sprinkler tự động – Phần 8: Yêu cầu và phương pháp thử đối với van báo động khô trác động trước

  13. TCVN 6305-9:2013 – Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống Sprinkler tự động – Phần 9: Yêu cầu và phương pháp thử đối với đầu phun sương

  14. TCVN 6305-10:2013 – Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống Sprinkler tự động – Phần 10: Yêu cầu và phương pháp thử đối với sprinkler trong nhà

  15. TCVN 6305-11:2006 – Phòng cháy, chữa cháy – Hệ thống sprinkler tự động – Phần 11: Yêu cầu và phương pháp thử đối với giá treo ống

  16. TCVN 6305-12:2013 – Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống Sprinkler tự động – Phần 12: Yêu cầu và phương pháp thử đối với các chi tiết có rãnh ở đầu mút dùng cho hệ thống đường ống thép

  17. TCVN 6379:1998 – Thiết bị chữa cháy – Trụ nước chữa cháy – Yêu cầu kỹ thuật

  18. TCVN 7278-1:2003 – Chất chữa cháy – Chất tạo bọt chữa cháy – Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật đối với chất tạo bọt chữa cháy độ nở thấp dùng phun lên bề mặt chất lỏng cháy không hoà tan được với nước

  19. TCVN 7278-2:2003 – Chất chữa cháy – Chất tạo bọt chữa cháy – Phần 2: Yêu cầu kỹ thuật đối với chất tạo bọt chữa cháy độ nở trung bình và cao dùng phun lên bề mặt chất lỏng cháy không hoà tan được với nước

  20. TCVN 7278-3:2003 – Chất chữa cháy – Chất tạo bọt chữa cháy – Phần 3: Yêu cầu kỹ thuật đối với chất tạo bọt chữa cháy độ nở thấp dùng phun lên bề mặt chất lỏng cháy hoà tan được với nước

  21. TCVN 7336:2021 – Phòng cháy và chữa cháy – Hệ thống chữa cháy tự động bằng nước, bọt – Yêu cầu thiết kế và lắp đặt

  22. TCVN 7435-1:2004 – Phòng cháy, chữa cháy – Bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy – Phần 1: Lựa chọn và bố trí

  23. TCVN 7435-2:2004 – Phòng cháy, chữa cháy – Bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy – Phần 2: kiểm tra và bảo dưỡng

  24. TCVN 7568-1:2006 – Hệ thống báo cháy – Phần 1: Quy định chung và định nghĩa

  25. TCVN 7568-2:2013 – Hệ thống báo cháy – Phần 2: Trung tâm báo cháy

  26. TCVN 7568-3:2015 – Hệ thống báo cháy – Phần 3: Thiết bị báo cháy bằng âm thanh

  27. TCVN 7568-4:2013 – Hệ thống báo cháy – Phần 4: Thiết bị cấp nguồn

  28. TCVN 7568-5:2013 – Hệ thống báo cháy – Phần 5: Đầu báo cháy kiểu điểm

  29. TCVN 7568-6:2013 – Hệ thống báo cháy – Phần 6: Đầu báo cháy khí Cac Bon Monoxit dùng pin điện hóa

  30. TCVN 7568-7:2015 – Hệ thống báo cháy – Phần 7: Đầu báo cháy khói kiểu điểm sử dụng ánh sáng, ánh sáng tán xạ hoặc ion hóa

  31. TCVN 7568-8:2015 – Hệ thống báo cháy – Phần 8: Đầu báo cháy kiểu điểm sử dụng cảm biến cacbon monoxit kết hợp với cảm biến nhiệt

  32. TCVN 7568-9:2015 – Hệ thống báo cháy – Phần 9: Đám cháy thử nghiệm cho các đầu báo cháy

  33. TCVN 7568-10:2015 – Hệ thống báo cháy – Phần 10: Đầu báo cháy lửa kiểu điểm

  34. TCVN 7568-11:2015 – Hệ thống báo cháy – Phần 11: Hộp nút ấn báo cháy

  35. TCVN 7568-12:2015 – Hệ thống báo cháy – Phần 12: Đầu báo cháy khói kiểu đuờng truyền sử dụng chùm tia chiếu quang học

  36. TCVN 7568-13:2015 – Hệ thống báo cháy – Phần 13: Đánh giá tính tương thích của các bộ phận trong hệ thống

  37. TCVN 7568-14:2015 – Hệ thống báo cháy – Phần 14: Thiết kế, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng các hệ thống báo cháy trong nhà và xung quanh tòa nhà

  38. TCVN 7568-15:2015 – Hệ thống báo cháy – Phần 15: Đầu báo cháy kiểu điểm sử dụng cảm biến khói và cảm biến nhiệt

  39. TCVN 7568-16:2016 – Hệ thống báo cháy – Phần 16: Thiết bị điều khiển và hiển thị của hệ thống âm thanh

  40. TCVN 7568-17:2016 – Hệ thống báo cháy – Phần 17: Thiết bị cách ly ngắn mạch

  41. TCVN 7568-18:2016 – Hệ thống báo cháy – Phần 18: Thiết bị vào/ra

  42. TCVN 7568-19:2016 – Hệ thống báo cháy – Phần 19: Thiết kế, lắp đặt, chạy thử và bảo dưỡng các hệ thống âm thanh dùng cho tình huống khẩn cấp

  43. TCVN 7568-20:2016 – Hệ thống báo cháy – Phần 20: Bộ phát hiện khói công nghệ hút

  44. TCVN 7568-21:2016 – Hệ thống báo cháy – Phần 21: Thiết bị định tuyến

  45. TCVN 7568-22:2016 – Hệ thống báo cháy – Phần 22: Thiết bị phát hiện khói dùng trong các đường ống

  46. TCVN 7568-23:2016 – Hệ thống báo cháy – Phần 23: Thiết bị báo động qua thị giác

  TCVN 7568-25:2023 – Hệ thống báo cháy – Phần 25: Các bộ phận sử dụng đường truyền vô tuyến

  • Fire alarm systems – Part 25: Components using radio transmission paths
  • TCVN 7568-25:2023 do Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ biên soạn, Bộ Công an đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
  • Phạm vi áp dụng
   • Tiêu chuẩn TCVN 7568-25:2023 quy định về yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử và các tiêu chí hoạt động của các bộ phận thuộc hệ thống báo cháy lắp đặt trong và xung quanh nhà và công trình, liên kết với nhau qua đường truyền vô tuyến (RF). Đồng thời tiêu chuẩn TCVN 7568-25:2023 cũng đưa ra các yêu cầu về việc đánh giá tính tương thích của các phần tử trong hệ thống báo cháy không dây.
   • Vì các bộ phận đó làm việc cùng với nhau trong một hệ thống, tiêu chuẩn TCVN 7568-25:2023 cũng đưa ra các yêu cầu đối với một hệ thống hoàn chỉnh.
   • Khi một hệ thống báo cháy sử dụng cả đường truyền hữu tuyến và vô tuyến, hệ thống đó phải đồng thời đáp ứng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7568. Những yêu cầu liên quan đến đường truyền hữu tuyến sẽ được thay thế hoặc sửa đổi bằng những yêu cầu được trình bày trong tiêu chuẩn này.
   • Tiêu chuẩn TCVN 7568-25:2023 không hạn chế:
    • Mục đích sử dụng phổ vô tuyến, ví dụ: tần số, công suất phát của thiết bị;
    • Số lượng các bộ phận kết nối vô tuyến tối đa cho phép sử dụng trong một hệ thống báo cháy;
    • Số lượng các bộ phân tối đa cho phép được mất kết nối trên một đường truyền hữu tuyến hoặc vô tuyến.

  TCVN 7568-29:2023 – Hệ thống báo cháy – Phần 29: Đầu báo cháy video

  • TCVN 7568-29:2023 do Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ biên soạn, Bộ Công an đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
  • Phạm vi áp dụng:
   • Tiêu chuẩn TCVN 7568-29:2023 quy định các yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử nghiệm và tính năng đầu báo cháy video (VFD), hoạt động trong quang phổ nhìn thấy được, để sử dụng trong phát hiện cháy tại các công trình (xem TCVN 7568-1/ISO 7240-1). Đối với VFD khác sử dụng trong điều kiện khác nhau, tiêu chuẩn có thể được tham khảo.
   • Đầu báo cháy video thiết kế cho dạng công trình cụ thể, đặc biệt (bao gồm các chức năng bổ sung hoặc nâng cao mà tiêu chuẩn TCVN 7568-29:2023 không xác định phương pháp kiểm tra hoặc đánh giá) nằm ngoài phạm vi của tiêu chuẩn TCVN 7568-29:2023.

  49. TCVN 8522:2010 – Đệm không khí cứu người 20m và 45m

  50. TCVN 8523:2010 – Ống tụt cứu người 30m

  51. TCVN 12110:2018 – Phòng cháy chữa cháy – Bơm ly tâm chữa cháy loại khiêng tay dùng động cơ đốt trong – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

  52. TCVN 12314-1:2018 – Chữa cháy- Bình chữa cháy tự động kích hoạt- Phần 1: Bình bột loại treo

  53. TCVN 12314-2:2022 – Phòng cháy chữa cháy – Bình chữa cháy tự động kích hoạt – Phần 2: Bình khí chữa cháy

  54. TCVN 12653-1:2019 – Phòng cháy chữa cháy – Ống và phụ tùng đường ống CPVC dùng trong hệ thống sprinkler tự động – Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật

  55. TCVN 12653-2:2019 – Phòng cháy chữa cháy – Ống và phụ tùng đường ống CPVC dùng trong hệ thống sprinkler tự động – Phần 2: Phương pháp thử

  56. TCVN 13260:2021 – Phòng cháy chữa cháy – Bình chữa cháy mini – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

  • Tải TCVN 13260:2021 tại đây

  57. TCVN 13261:2021 – Phòng cháy chữa cháy – Lăng chữa cháy phun cầm tay – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

  • Tải TCVN 13261:2021 tại đây

  58. TCVN 13316-1:2021 – Phòng cháy chữa cháy – Xe ô tô chữa cháy – Phần 1: Yêu cầu chung và phương pháp thử

  • Tải TCVN 13316-1:2021 tại đây

  TCVN 13316-6:2023 – Phòng cháy chữa cháy – Xe ô tô chữa cháy – Phần 6: Xe chữa cháy hệ thống bọt khí nén

  • TCVN 13316-6:2023 do Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ biên soạn, Bộ Công an đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
  • Phạm vi áp dụng:
   Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật, phương pháp kiểm tra, thử nghiệm, bao gói, vận chuyển và bảo quản đối với xe chữa cháy hệ thống bọt khí nén.
  • Tải TCVN 13316-6:2023 tại đây

  59. TCVN 13418:2022 – Phòng cháy chữa cháy – Lăng phun bọt chữa cháy cầm tay – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

  • Tải TCVN 13418:2022 tại đây

  60. TCVN 13455:2022 – Phòng cháy chữa cháy – Ống mềm bằng kim loại kết nối đầu phun trong hệ thống sprinkler tự động – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

  61. TCVN 13456:2022 – Phòng cháy chữa cháy – Phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn – Yêu cầu thiết kế, lắp đặt

  62. TCVN 13457-1:2022 – Phòng cháy chữa cháy – Chất chữa cháy gốc nước – Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với chất phụ gia

  II. Tiêu chuẩn TCVN về chữa cháy

  Tiêu chuẩn TCVN chữa cháy

  1. TCVN 13657-1:2023 – Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống chữa cháy phun sương áp suất cao – Phần 1: Yêu cầu thiết kế và lắp đặt

  • TCVN 13657-1:2023 do Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ biên soạn, Bộ Công an đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
  • Phạm vi áp dụng:
   • Tiêu chuẩn TCVN 13657-1:2023 quy định các yêu cầu đối với việc thiết kế và lắp đặt hệ thống chữa cháy phun sương áp suất cao cho nhà và công trình.
   • Tiêu chuẩn TCVN 13657-1:2023 không áp dụng để thiết kế hệ thống chữa cháy bằng nước, bọt cho đám cháy kim loại, cũng như các chất và vật liệu có hoạt tính hóa học mạnh, bao gồm:
    • Các chất phản ứng với chất chữa cháy gây nổ (hợp chất nhôm, kim loại kiềm, …);
    • Các chất phân hủy khi tương tác với chất chữa cháy và giải phóng các khí dễ cháy (hợp chất lithium, azide chì, hydrua nhôm, kẽm, magie, …);
    • Các chất tương tác với chất chữa cháy có tác dụng tỏa nhiệt mạnh (axit sulfuric, titan clorua, …);
    • Các chất tự cháy khi tiếp xúc với nước (natri hydrosulfite, …).

  TCVN 13657-2:2023 – Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống chữa cháy phun sương áp suất cao – Phần 2: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

  • TCVN 13657-2:2023 do Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ biên soạn, Bộ Công an đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
  • Phạm vi áp dụng:
   • Tiêu chuẩn TCVN 13657-2:2023 quy định các thông số cơ bản, các yêu cầu kỹ thuật đối với các bộ phận sau được sử dụng trong hệ thống chữa cháy phun sương áp suất cao: Van điện từ, thiết bị bổ sung nước tự động cho bể cung cấp nước chữa cháy, bơm chữa cháy, bơm dự phòng, tủ điều khiển hệ thống chữa cháy, van an toàn, van giảm áp, thùng bể chứa nước, thiết bị báo động mực nước thấp, bộ lọc nước, thiết bị hiển thị áp suất đầu phun sương áp suất cao, cuộn vòi chữa cháy, lăng phun chữa cháy.
   • Tiêu chuẩn TCVN 13657-2:2023 mô tả phương pháp thử nghiệm đối với các bộ phận sau đây thuộc hệ thống chữa cháy phun sương áp suất cao: bơm chữa cháy, cuộn vòi chữa cháy, lăng phun chữa cháy.

  TCVN 5739:2023 – Phòng cháy chữa cháy – Phương tiện chữa cháy – Thiết bị đầu nối

  • Firefighting and protection – Fire equipment – Connecting heads
  • TCVN 5739:2023 thay thế cho tiêu chuẩn 5739:1993.
  • TCVN 5739:2023 do Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ biên soạn, Bộ Công an đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
  • Phạm vi áp dụng:
   Tiêu chuẩn TCVN 5739:2023 quy định yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, ghi nhãn, đóng gói và bảo quản đối với thiết bị đầu nối kiểu ngàm và kiểu cắm rút được sử dụng trong công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, dùng để nối các vòi đẩy chữa cháy với nhau, nối vòi đẩy chữa cháy với các thiết bị chữa cháy khác; áp dụng cho các loại vòng đệm làm kín dùng cho đầu nối.
  • Tải TCVN 5739:2023 tại đây

  3. TCVN 6102:2020 – Phòng cháy chữa cháy – Chất chữa cháy – Bột

  • Tải TCVN 6102:2020 tại đây

  4. TCVN 7026:2013 – Chữa cháy – Bình chữa cháy xách tay – Tính năng và cấu tạo

  5. TCVN 7027:2013 – Chữa cháy – Bình chữa cháy có bánh xe – Tính năng và cấu tạo

  6. TCVN 7161-1:2022 – Hệ thống chữa cháy bằng khí – Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống – Phần 1: Yêu cầu chung

  7. TCVN 7161-5:2021 – Hệ thống chữa cháy bằng khí – Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống – Phần 5: Khí chữa cháy FK-5-1-12

  8. TCVN 7161-9:2009 – Hệ thống chữa cháy bằng khí – Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống – Phần 9: Khí chữa cháy HFC-227ea

  9. TCVN 7161-13:2009 – Hệ thống chữa cháy bằng khí – Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống – Phần 13: Khí chữa cháy IG-100

  10. TCVN 7884:2008 – Thiết bị đẩy nước chữa cháy – Tự vận hành bằng khí nén

  • Tải TCVN 7884:2008 tại đây

  11. TCVN 8060:2009 – Phương tiện chữa cháy – Vòi chữa cháy – Vòi hút bằng cao su, chất dẻo và cụm vòi

  • Tải TCVN 8060:2009 tại đây

  III. Tiêu chuẩn TCVN về bảo vệ chống cháy và nổ nói chung

  Tiêu chuẩn TCVN bảo vệ chống cháy và nổ nói chung

  1. TCVN 2622:1995 – Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế

  2. TCVN 4878:2009 – Phòng cháy và chữa cháy – Phân loại cháy

  3. TCVN 4879:1989 – Phòng cháy – Dấu hiệu an toàn

  4. TCVN 5684:2003 – An toàn cháy các công trình dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ – Yêu cầu chung

  5. TCVN 5738:2021 – Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống báo cháy tự động – Yêu cầu kỹ thuật

  6. TCVN 9310-3:2012 – Phòng cháy chữa cháy – Từ vựng – Phần 3: Phát hiện cháy và báo cháy

  7. TCVN 9310-4:2012 – Phòng cháy chữa cháy – Từ vựng – Phần 4: Thiết bị chữa cháy

  8. TCVN 9310-8:2012 – Phòng cháy chữa cháy – Từ vựng – Phần 8: Thuật ngữ chuyên dùng cho chữa cháy, cứu nạn và xử lý vật liệu nguy hiểm

  9. TCVN 13249:2020 – An toàn cháy – Từ vựng

  IV. Tiêu chuẩn TCVN về An toàn cháy nổ công trình

  Tiêu chuẩn TCVN An toàn cháy nổ công trình

  1. TCVN 3991:2012 – Tiêu chuẩn phòng cháy trong thiết kế xây dựng – Thuật ngữ – Định nghĩa

  2. TCVN 4530:2011 – Cửa hàng xăng dầu – Yêu cầu thiết kế

  3. TCVN 5307:2009 – Kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ – Yêu cầu thiết kế

  4. TCVN 5684:2003 – An toàn cháy các công trình dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ – Yêu cầu chung

  5. TCVN 5760:1993 – Hệ thống chữa cháy – Tiêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt và sử dụng

  6. TCVN 6160:1996 – Phòng cháy chữa cháy – Nhà cao tầng – Yêu cầu thiết kế

  7. TCVN 6161:1996 – Phòng cháy chữa cháy – Chợ và trung tâm thương mại – Yêu cầu thiết kế

  V. Tiêu chuẩn TCVN về PCCC Công trình công cộng

  Tiêu chuẩn TCVN PCCC Công trình công cộng

  1. TCVN 3907:2011 – Trường mầm non – Yêu cầu thiết kế

  2. TCVN 3981:1985 – Trường đại học – Yêu cầu thiết kế

  • Tải TCVN 3981:1985 tại đây

  3. TCVN 4205:2012 – Công trình thể thao – Sân thể thao – Tiêu chuẩn thiết kế

  4. TCVN 4260:2012 – Công trình thể thao – Bể bơi – Tiêu chuẩn thiết kế

  5. TCVN 4319:2012 – Nhà và công trình công cộng – Nguyên tắc cơ bản để thiết kế

  6. TCVN 4470:2012 – Bệnh viện đa khoa – Tiêu chuẩn thiết kế

  7. TCVN 4529:2012 – Công trình thể thao – Nhà thể thao – Tiêu chuẩn thiết kế

  8. TCVN 4601:2012 – Công sở cơ quan hành chính nhà nước – Yêu cầu thiết kế

  9. TCVN 5577:2012 – Rạp chiếu phim – Tiêu chuẩn thiết kế

  10. TCVN 7022:2002 – Trạm y tế cơ sở – Yêu cầu thiết kế

  11. TCVN 8793:2011 – Trường Tiểu học – Yêu cầu thiết kế

  12. TCVN 8794:2011 – Trường Trung học – Yêu cầu thiết kế

  13. TCVN 9210:2012 – Trường dạy nghề – Tiêu chuẩn thiết kế

  14. TCVN 9212:2012 – Bệnh viện đa khoa khu vực – Tiêu chuẩn thiết kế

  • Tải TCVN 9212:2012 tại đây

  15. TCVN 9213:2012 – Bệnh viện quận huyện – Tiêu chuẩn thiết kế

  16. TCVN 9214:2012 – Phòng khám đa khoa khu vực – Tiêu chuẩn thiết kế

  17. TCVN 9365:2012 – Nhà văn hóa thể thao – Nguyên tắc cơ bản để thiết kế

  18. TCVN 9369:2012 – Nhà hát – Tiêu chuẩn thiết kế

  19. TCVN 9411:2012 – Nhà ở liền kế – Tiêu chuẩn thiết kế

  VI. Tiêu chuẩn TCVN về PCCC Công trình cho thương mại và công nghiệp

  Tiêu chuẩn TCVN PCCC Công trình cho thương mại và công nghiệp

  1. TCVN 11856:2017 – Chợ kinh doanh thực phẩm

  2. TCVN 12870:2020 – Biệt thự nghỉ dưỡng – Yêu cầu chung về thiết kế

  3. TCVN 12871:2020 – Văn phòng kết hợp lưu trú – Yêu cầu chung về thiết kế

  4. TCVN 4317:1986 – Nhà kho – Nguyên tắc cơ bản về thiết kế

  5. TCVN 4514:2012 – Xí nghiệp công nghiệp – Tổng mặt bằng – Tiêu chuẩn thiết kế

  6. TCVN 4602:2012 – Trường trung cấp chuyên nghiệp – Tiêu chuẩn thiết kế

  7. TCVN 4604:2012 – Xí nghiệp công nghiệp – Nhà sản xuất – Tiêu chuẩn thiết kế

  8. TCVN 5307:2009 – Kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ – Yêu cầu thiết kế

  9. TCVN 7799:2017 – Nhà nghỉ du lịch

  10. TCVN 7800:2017 – Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê

  11. TCVN 8284:2009 – Nhà máy chế biến chè – Yêu cầu trong thiết kế và lắp đặt

  12. TCVN 9211:2012 – Chợ – Tiêu chuẩn thiết kế

  VII. Tiêu chuẩn TCVN về Ðộ bền chống lửa của vật liệu và kết cấu xây dựng

  Tiêu chuẩn TCVN Ðộ bền chống lửa của vật liệu và kết cấu xây dựng

  1. TCVN 6396-72:2010 – Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy – Áp dụng riêng cho thang máy chở người và thang máy chở người và hàng – Phần 72: Thang máy chữa cháy

  2. TCVN 6396-73:2010 – Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy – Áp dụng riêng cho thang máy chở người và thang máy chở người và hàng – Phần 73: Trạng thái của thang máy trong trường hợp có cháy

  3. TCVN 9031:2011 – Vật liệu chịu lửa – Ký hiệu các đại lượng và đơn vị

  4. TCVN 9311-1:2012 – Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận công trình xây dựng – Phần 1: Yêu cầu chung

  5. TCVN 9311-3:2012 – Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận công trình xây dựng – Phần 3: Chỉ dẫn về phương pháp thử và áp dụng số liệu thử nghiệm

  6. TCVN 9311-4:2012 – Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận công trình xây dựng – Phần 4: Yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng chịu tải

  7. TCVN 9311-5:2012 – Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận công trình xây dựng – Phần 1: Yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách nằm ngang chịu tải

  8. TCVN 9311-6:2012 – Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận công trình xây dựng – Phần 6: Các yêu cầu riêng đối với dầm

  9. TCVN 9311-7:2012 – Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận công trình xây dựng – Phần 7: Các yêu cầu riêng đối với cột

  10. TCVN 9311-8:2012 – Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận công trình xây dựng – Phần 8: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng không chịu tải

  11. TCVN 9383:2012 – Thử nghiệm khả năng chịu lửa – Cửa đi và cửa chắn ngăn cháy

  12. TCVN 12695:2020 – Thử nghiệm phản ứng với lửa cho các sản phẩm xây dựng – Phương pháp thử tính không cháy

  • Tải TCVN 12695:2020 tại đây

  13. TCVN 12696-1:2020 – Thử nghiệm phản ứng với lửa – Khả năng bắt cháy của sản phẩm dưới tác động trực tiếp của ngọn lửa – Phần 1: Hướng dẫn thử khả năng bắt cháy

  • Tải TCVN 12696-1:2020 tại đây

  14. TCVN 12696-2:2020 – Thử nghiệm phản ứng với lửa – Khả năng bắt cháy của sản phẩm dưới tác động trực tiếp của ngọn lửa – Phần 2: Thử nghiệm với nguồn lửa đơn

  • Tải TCVN 12696-2:2020 tại đây

  15. TCVN 12696-3:2020 – Thử nghiệm phản ứng với lửa – Khả năng bắt cháy của sản phẩm dưới tác động trực tiếp của ngọn lửa – Phần 3: Thử nghiệm với nhiều nguồn lửa

  • Tải TCVN 12696-3:2020 tại đây

  16. TCVN 13252-1:2020 – Thử nghiệm đốt – Cửa đi và cửa chắn ngăn khói – Phần 1: Thử nghiệm rò rỉ ở nhiệt độ thường và nhiệt độ mức trung bình

  • Tải TCVN 13252-1:2020 tại đây

  17. TCVN 13253-1:2020 – Thử nghiệm đốt đối với cấu kiện và bộ phận nhà – Thử nghiệm đốt các hệ thống kỹ thuật – Phần 1: Hệ chèn bịt lỗ thông

  • Tải TCVN 13253-1:2020 tại đây

  18. TCVN 13253-2:2020 – Thử nghiệm đốt đối với cấu kiện và bộ phận nhà – Thử nghiệm đốt các hệ thống kỹ thuật – Phần 2: Hệ chèn bịt mối nối (khe hở) thẳng

  • Tải TCVN 13253-2:2020 tại đây

  VIII. Tiêu chuẩn TCVN về Thiết kế và lắp đặt các bồn chứa khí dầu mỏ hóa lỏng; Thiết bị vận chuyển sản phẩm dầu mỏ và khí thiên nhiên

  Tiêu chuẩn TCVN Thiết kế, lắp đặt các bồn chứa khí dầu mỏ hóa lỏng; Thiết bị vận chuyển sản phẩm dầu mỏ và khí thiên nhiên

  1. TCVN 4090:1985 – Đường ống chính dẫn dầu và sản phẩm dầu – Tiêu chuẩn thiết kế

  2. TCVN 6304:1997 – Chai chứa khí đốt hoá lỏng – Yêu cầu an toàn trong bảo quản, xếp dỡ và vận chuyển

  3. TCVN 6484:1999 – Khí đốt hoá lỏng (LPG) – Xe bồn vận chuyển – Yêu cầu an toàn về thiết kế, chế tạo và sử dụng

  4. TCVN 6485:1999 – Khí đốt hóa lỏng (LPG) – Nạp khí vào chai có dung tích nước đến 150 lít – Yêu cầu an toàn

  • Tải TCVN 6485:1999 tại đây

  5. TCVN 6486:2008 – Khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG) – Tồn chứa dưới áp suất – Yêu cầu về thiết kế và vị trí lắp đặt

  6. TCVN 7441:2004 – Hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG) tại nơi tiêu thụ – Yêu cầu thiết kế, lắp đặt và vận hành

  7. TCVN 8612:2010 – Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) – Hệ thống thiết bị và lắp đặt – Thiết kế và thử nghiệm cần xuất nhập

  8. TCVN 8616:2010 – Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) – Yêu cầu trong sản xuất, tồn chứa và vận chuyển

  IX. Tiêu chuẩn viện dẫn khi áp dụng các tiêu chuẩn PCCC

  Tiêu chuẩn viện dẫn khi áp dụng các tiêu chuẩn PCCC

  1. TCVN 12873:2020 – Căn hộ lưu trú – Yêu cầu chung về thiết kế

  2. TCVN 4513:1988 – Cấp nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế

  3. TCVN 5334:2007 – Thiết bị điện kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ – Yêu cầu an toàn trong thiết kế, lắp đặt và sử dụng

  4. TCVN 8753:2011 – Sân bay dân dụng – Yêu cầu chung về thiết kế và khai thác

  • Tải TCVN 8753:2011 tại đây

  5. TCVN 9206:2012 – Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế

  6. TCVN 9385:2012 – Chống sét cho công trình xây dựng – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống

  X. Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia về phòng cháy chữa cháy năm 2024 – 2025

  Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia về phòng cháy chữa cháy năm 2022 - 2023

  6. Văn bản số 1091/C07-P3,P4,P7 – Bộ Công An – 11/04/2023 Tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác bảo đảm an toàn PCCC.

  Nội dung chính của văn bản 1091/C07-P3,P4,P7 gồm:

  • 1.1 Về yêu cầu đối với các thành phần hồ sơ thẩm duyệt thiết kề về PCCC
  • 1.2 Về áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong thời điểm chuyển tiếp
  • 1.3 Về tính toán, thiết kế kết cấu chịu lửa
  • 1.4 Về giải pháp ngăn cháy
  • 1.5 Về giải pháp thoát nạn
  • 1.6 Về trang bị phương tiện PCCC
  • 1.7 Về giải pháp chống tụ khói
  • 1.8 Về cấp nước chữa cháy ngoài nhà cho một số loại hình công trình đặc thù
  • 2.1 Nghiệm thu từng phần
  • 2.2 Về việc nghiệm thu đối với kết cấu được bọc bảo vệ
  • 2.3 Về yêu cầu đối với vật liệu hoàn thiện trên đường thoát nạn, gian phòng sử dụng chung
  • 2.4 Về giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC
  • 3. Đối với các cơ sở còn tồn tại, vi phạm đã được cơ quan quản lý nhà nước về PCCC kiến nghị khắc phục theo Kế hoạch số 513/KH-BCA-C07
  • 4. Về thực hiện tạm đình chỉ hoạt động
  • Tải văn bản số 1091/C07-P3,P4,P7 tại đây

  Tham khảo khóa học thiết kế hệ thống PCCC và báo cháy, từ cơ bản đến nâng cao.

  Bạn sẽ được hướng dẫn cách thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy và báo cháy cho các dự án thực tế, áp dụng các quy chuẩn và tiêu chuẩn PCCC mới nhất trong năm 2024.

  Bạn đang là sinh viên, kỹ sư, quản lý cơ điện đang muốn đột phá kiến thức và tìm hiểu các khóa học tại Trung Tâm Đào Tạo Cơ Điện HTS?

  Tư vấn miễn phí