logo

HVAC TECHNICAL SOLUTIONS

Tổng hợp Tiêu Chuẩn TCVN về thiết kế, lắp đặt hệ thống điều hòa không khí và thông gió cập nhật mới nhất năm 2023

I. Tiêu chuẩn TCVN Hệ thống điều hòa không khí thông gió

Tiêu chuẩn TCVN hệ thống điều hòa không khí thông gió

1. TCVN 13521:2022 - Tiêu chuẩn Quốc gia Nhà ở và nhà công cộng – Các thông số chất lượng không khí trong nhà

 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày hiệu lực: 29/08/2022
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Tiêu chuẩn bị thay thế:
 • Phạm vi áp dụng:

1.1 Tiêu chuẩn này áp dụng cho các nhà ở và nhà công cộng (sau đây gọi tắt là nhà) khi đóng kín cửa chống lạnh trong mùa đông hay điều hòa không khí làm mát trong mùa hè.
1.2 Tiêu chuẩn này quy định các giá trị giới hạn các thông số chất lượng không khí trong nhà (CLKKTN).
1.3 Tiêu chuẩn này được dùng làm điều kiện cơ sở để thiết kế kết cấu bao che và hệ thống thiết bị thông gió - điều hòa không khí của tòa nhà và để đánh giá tiêu chí về chất lượng môi trường trong nhà đối với các công trình xanh.
CHÚ THÍCH:

Các loại nhà ở: Nhà ở, nhà ở riêng lẻ, nhà liên kế, nhà ở tập thể, nhà chung cư, khách sạn, nhà khách, nhà trọ, nhà nghỉ dưỡng.
Các loại nhà công cộng: Nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non, trường phổ thông các cấp, các trường trung học chuyên nghiệp, dậy nghề, các trường cao đẳng và các trường đại học; Các nhà văn phòng, các trụ sở làm việc; Thư viện, bảo tàng, nhà triển lãm, nhà văn hóa, câu lạc bộ, các nhà biểu diễn, đài phát thanh, đài truyền hình; Các loại bệnh viện, các trạm y tế, các trạm khám chữa bệnh, nhà hộ sinh, nhà điều dưỡng, nhà dưỡng lão; Cửa hàng, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng ăn uống.

2. TCVN 5687:2010 - Tiêu chuẩn Quốc gia Thông gió - Điều hòa không khí-Tiêu chuẩn thiết kế

 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày hiệu lực: 2010
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Tiêu chuẩn bị thay thế: TCVN 5687:1992
 • Tải TCVN 5687:2010 tại đây

3. TCXD 232:1999 - Tiêu chuẩn xây dựng Hệ thống thông gió, điều hòa không khí và cấp lạnh - Chế tạo, lắp đặt và nghiệm thu

 • Cơ quan ban hành: Bộ Xây Dựng
 • Ngày hiệu lực: 1999
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Tiêu chuẩn bị thay thế:
 • Tải TCXD 232:1999 tại đây

II. Tiêu chuẩn TCVN Hệ thống điều hòa không khí thông gió - Phòng sạch và kiểm soát môi trường

Tiêu chuẩn TCVN Phòng sạch và kiểm soát môi trường

1. TCVN 12350-1:2018 ISO 16890-1:2016 - Tiêu chuẩn Quốc gia Phin lọc không khí cho hệ thống thông gió chung - Phần 1: Quy định kỹ thuật, yêu cầu và hệ thống phân loại dựa trên hiệu suất hạt lơ lửng (ePM)

 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày hiệu lực: 28/12/2018
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Tiêu chuẩn bị thay thế:
 • Tải TCVN 12350-1:2018 tại đây

2. TCVN 12350-2:2018 ISO 16890-2:2016 - Tiêu chuẩn Quốc gia Phin lọc không khí cho hệ thống thông gió chung - Phần 2: Phép đo hiệu suất từng phần và sức cản dòng không khí

 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày hiệu lực: 28/12/2018
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Tiêu chuẩn bị thay thế:
 • Tải TCVN 12350-2:2018 tại đây

3. TCVN 12350-3:2018 ISO 16890-3:2016 - Tiêu chuẩn Quốc gia Phin lọc không khí cho hệ thống thông gió chung - Phần 3: Xác định hiệu suất theo trọng lượng và sức cản dòng không khí so với khối lượng bụi thử nghiệm thu được

 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày hiệu lực: 28/12/2018
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Tiêu chuẩn bị thay thế:
 • Tải TCVN 12350-3:2018 tại đây

4. TCVN 12350-4:2018 ISO 16890-4:2016 - Tiêu chuẩn Quốc gia Phin lọc không khí cho hệ thống thông gió chung - Phần 4: Phương pháp ổn định để xác định hiệu suất thử nghiệm từng phần nhỏ nhất

 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày hiệu lực: 28/12/2018
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Tiêu chuẩn bị thay thế:
 • Tải TCVN 12350-4:2018 tại đây

5. TCVN 11965-1:2017 ISO 10121-1:2014 - Tiêu chuẩn Quốc gia Phương pháp thử để đánh giá tính năng của phương tiện và thiết bị làm sạch không khí pha khí cho hệ thống thống gió chung - Phần 1: Phương tiện làm sạch không khí pha khí

 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày hiệu lực: 29/12/2017
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Tiêu chuẩn bị thay thế:
 • Tải TCVN 11965-1:2017 tại đây

6. TCVN 11965-2:2017 ISO 10121-2:2013 - Tiêu chuẩn Quốc gia Phương pháp thử để đánh giá tính năng của phương tiện và thiết bị làm sạch không khí pha khí cho hệ thống thống gió chung - Phần 2: Thiết bị làm sạch không khí pha khí (GPACD)

 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày hiệu lực: 29/12/2017
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Tiêu chuẩn bị thay thế:
 • Tải TCVN 11965-2:2017 tại đây

7. TCVN 11966:2017 ISO 16170:2016 - Tiêu chuẩn Quốc gia Phương pháp thử tại chỗ cho hệ thống phin lọc hiệu suất cao trong các cơ sở công nghiệp

 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày hiệu lực: 29/12/2017
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Tiêu chuẩn bị thay thế:
 • Tải TCVN 11966:2017 tại đây

8. TCVN 11487-1:2016 ISO 29463-1:2011 - Tiêu chuẩn Quốc gia Phin lọc hiệu suất cao và vật liệu lọc để loại bỏ hạt trong không khí - Phần 1: Phân loại thử tính năng và ghi nhãn

 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày hiệu lực: 30/12/2016
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Tiêu chuẩn bị thay thế:
 • Tải TCVN 11487-1:2016 tại đây

9. TCVN 11487-2:2016 ISO 29463-2:2011 - Tiêu chuẩn Quốc gia Phin lọc hiệu suất cao và vật liệu lọc để loại bỏ hạt trong không khí - Phần 2: Tạo sol khí, thiết bị đo và thống kê đếm hạt

 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày hiệu lực: 30/12/2016
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Tiêu chuẩn bị thay thế:
 • Tải TCVN 11487-2:2016 tại đây

10. TCVN 11487-3:2016 ISO 29463-3:2011 - Tiêu chuẩn Quốc gia Phin lọc hiệu suất cao và vật liệu lọc để loại bỏ hạt trong không khí - Phần 3: Thử nghiệm vật liệu lọc dạng tấm phẳng

 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày hiệu lực: 30/12/2016
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Tiêu chuẩn bị thay thế:
 • Tải TCVN 11487-3:2016 tại đây

11. TCVN 11487-4:2016 ISO 29463-4:2011 - Tiêu chuẩn Quốc gia Phin lọc hiệu suất cao và vật liệu lọc để loại bỏ hạt trong không khí - Phần 4: Phép thử xác định rò rỉ của các phần tử lọc - Phương pháp quét

 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày hiệu lực: 30/12/2016
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Tiêu chuẩn bị thay thế:
 • Tải TCVN 11487-4:2016 tại đây

12. TCVN 11487-5:2016 ISO 29463-5:2011 - Tiêu chuẩn Quốc gia Phin lọc hiệu suất cao và vật liệu lọc để loại bỏ hạt trong không khí - Phần 5: Phương pháp thử đối với các phần tử lọc

 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày hiệu lực: 30/12/2016
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Tiêu chuẩn bị thay thế:
 • Tải TCVN 11487-5:2016 tại đây

13. TCVN 11488:2016 ISO 15957:2015 - Tiêu chuẩn Quốc gia Bụi thử để đánh giá thiết bị làm sạch không khí

 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày hiệu lực: 30/12/2016
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Tiêu chuẩn bị thay thế:
 • Tải TCVN 11488:2016 tại đây

14. TCVN 8664-1:2011 ISO 14644-1:1999 - Tiêu chuẩn Quốc gia Phòng sạch và môi trường kiểm soát liên quan - Phần 1: Phân loại độ sạch không khí

 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày hiệu lực: 2011
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Tiêu chuẩn bị thay thế:
 • Tải TCVN 8664-1:2011 tại đây

15. TCVN 8664-2:2011 ISO 14644-2:2000 - Tiêu chuẩn Quốc gia Phòng sạch và môi trường kiểm soát liên quan - Phần 2: Yêu cầu kỹ thuật để thử nghiệm và theo dõi nhằm chứng minh sự phù hợp liên tục với TCVN 8664-1 (ISO 14644-1)

 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày hiệu lực: 2011
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Tiêu chuẩn bị thay thế:
 • Tải TCVN 8664-2:2011 tại đây

16. TCVN 8664-3:2011 ISO 14644-3:2005 - Tiêu chuẩn Quốc gia Phòng sạch và môi trường kiểm soát liên quan - Phần 3: Phương pháp thử

 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày hiệu lực: 2011
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Tiêu chuẩn bị thay thế:
 • Tải TCVN 8664-3:2011 tại đây

17. TCVN 8664-4:2011 ISO 14644-4:2001 - Tiêu chuẩn Quốc gia Phòng sạch và môi trường kiểm soát liên quan - Phần 4: Thiết kế, xây dựng và khởi động

 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày hiệu lực: 2011
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Tiêu chuẩn bị thay thế:
 • Tải TCVN 8664-4:2011 tại đây

18. TCVN 8664-5:2011 ISO 14644-5:2004 - Tiêu chuẩn Quốc gia Phòng sạch và môi trường kiểm soát liên quan - Phần 5: Vận hành

 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày hiệu lực: 2011
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Tiêu chuẩn bị thay thế:
 • Tải TCVN 8664-5:2011 tại đây

19. TCVN 8664-6:2011 ISO 14644-6:2007 - Tiêu chuẩn Quốc gia Phòng sạch và môi trường kiểm soát liên quan - Phần 6: Từ vựng

 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày hiệu lực: 2011
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Tiêu chuẩn bị thay thế:
 • Tải TCVN 8664-6:2011 tại đây

20. TCVN 8664-7:2011 ISO 14644-7:2004 - Tiêu chuẩn Quốc gia Phòng sạch và môi trường kiểm soát liên quan - Phần 7: Thiết bị phân tách (tủ hút, hộp găng tay, bộ cách ly và môi trường nhỏ)

 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày hiệu lực: 2011
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Tiêu chuẩn bị thay thế:
 • Tải TCVN 8664-7:2011 tại đây

21. TCVN 8664-8:2011 ISO 14644-8:2006 - Tiêu chuẩn Quốc gia Phòng sạch và môi trường kiểm soát liên quan - Phần 8: Phân loại ô nhiễm phân tử trong không khí

 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày hiệu lực: 2011
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Tiêu chuẩn bị thay thế:
 • Tải TCVN 8664-8:2011 tại đây

22. TCVN 7395-1:2004 - Tiêu chuẩn Quốc gia Phòng sạch sử dụng trong y tế - Phần 1: Phân loại, thiết kế, xây dựng và chạy thử

 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày hiệu lực: 2004
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Tiêu chuẩn bị thay thế:
 • Tải TCVN 7395-1:2004 tại đây

III. Tiêu chuẩn TCVN Bơm nhiệt

Tiêu chuẩn TCVN bơm nhiệt

1. TCVN 13050:2020 - Thác giải nhiệt nước - Thử và xác định thông số tính năng nhiệt

 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày hiệu lực: 31/12/2020
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Tiêu chuẩn bị thay thế:
 • Tải TCVN 13050:2020 (đang cập nhật)

2. TCVN 6104-1:2015 ISO 5149-1:2014 - Tiêu chuẩn Quốc gia Hệ thống lạnh và bơm nhiệt - Yêu cầu về an toàn và môi trường - Phần 1: Định nghĩa, phân loại và tiêu chí lựa chọn

 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày hiệu lực: 31/12/2015
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Tiêu chuẩn bị thay thế: TCVN 6104:1996 ISO 5149:1993
 • Tải TCVN 6104-1:2015 tại đây

3. TCVN 6104-2:2015 ISO 5149-2:2014 - Tiêu chuẩn Quốc gia Hệ thống lạnh và bơm nhiệt - Yêu cầu về an toàn và môi trường - Phần 2: Thiết kế, xây dựng, thử nghiệm, ghi nhãn và lập tài liệu

 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày hiệu lực: 31/12/2015
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Tiêu chuẩn bị thay thế: TCVN 6104:1996 ISO 5149:1993
 • Tải TCVN 6104-2:2015 tại đây

4. TCVN 6104-3:2015 ISO 5149-3:2014 - Tiêu chuẩn Quốc gia Hệ thống lạnh và bơm nhiệt - Yêu cầu về an toàn và môi trường - Phần 3: Địa điểm lắp đặt

 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày hiệu lực: 31/12/2015
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Tiêu chuẩn bị thay thế: TCVN 6104:1996 ISO 5149:1993
 • Tải TCVN 6104-3:2015 tại đây

5. TCVN 6104-4:2015 ISO 5149-4:2014 - Tiêu chuẩn Quốc gia Hệ thống lạnh và bơm nhiệt - Yêu cầu về an toàn và môi trường - Phần 4: Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa và phục hồi

 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày hiệu lực: 31/12/2015
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Tiêu chuẩn bị thay thế: TCVN 6104:1996 ISO 5149:1993
 • Tải TCVN 6104-4:2015 tại đây

6. TCVN 11276:2015 ISO 13971:2012 - Tiêu chuẩn Quốc gia Hệ thống lạnh và bơm nhiệt - Chi tiết ống mềm, bộ chống rung, mối nối giãn nở và ống phi kim loại - Yêu cầu và phân loại

 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày hiệu lực: 31/12/2015
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Tiêu chuẩn bị thay thế:
 • Tải TCVN 11276:2015 tại đây

7. TCVN 11277:2015 ISO 14903:2012 - Tiêu chuẩn Quốc gia Hệ thống lạnh và bơm nhiệt - Đánh giá độ kín của các bộ phận và mối nối

 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày hiệu lực: 31/12/2015
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Tiêu chuẩn bị thay thế:
 • Tải TCVN 11277:2015 tại đây

8. TCVN 7327-1:2003 ISO 13261-1:1998 - Tiêu chuẩn Việt Nam Xác định mức công suất âm của máy điều hoà không khí và bơm nhiệt nguồn gió - Phần 1: Cụm ngoài nhà không ống gió

 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày hiệu lực: 14/01/2004
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Tiêu chuẩn bị thay thế:
 • Tải TCVN 7327-1:2003 tại đây

9. TCVN 7327-2:2003 ISO 13261-2:1998 - Tiêu chuẩn Việt Nam Xác định mức công suất âm của máy điều hoà không khí và bơm nhiệt nguồn gió - Phần 2: Cụm trong nhà không ống gió

 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày hiệu lực: 14/01/2004
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Tiêu chuẩn bị thay thế:
 • Tải TCVN 7327-2:2003 tại đây

10. TCVN 7328-1:2003 ISO 13256-1:1998 - Tiêu chuẩn Quốc gia Bơm nhiệt nguồn nước - Thử và đánh giá tính năng - Phần 1: Bơm nhiệt nước - gió và nước muối - gió

 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày hiệu lực: 26/12/2003
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Tiêu chuẩn bị thay thế:
 • Tải TCVN 7328-1:2003 tại đây

11. TCVN 7328-2:2003 ISO 13256-2:1998 - Tiêu chuẩn Quốc gia Bơm nhiệt nguồn nước - Thử và đánh giá tính năng - Phần 2: Bơm nhiệt nước - nước và nước muối - nước

 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày hiệu lực: 14/01/2004
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Tiêu chuẩn bị thay thế:
 • Tải TCVN 7328-2:2003 tại đây

IV. Tiêu chuẩn TCVN Thiết bị điều hòa không khí - Thiết bị thông gió - Quạt

Tiêu chuẩn TCVN máy điều hòa không khí - Máy thông gió - Quạt

1. TCVN 13138:2020 - Thiết bị thông gió thu hồi nhiệt và thiết bị thông gió thu hồi năng lượng – Phương pháp thử tính năng

 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày hiệu lực: 31/12/2020
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Tiêu chuẩn bị thay thế:
 • Tải TCVN 13138:2020 (đang cập nhật)

2. TCVN 13139:2020 - Máy điều hòa không khí giải nhiệt gió và bơm nhiệt gió-gió không ống gió, xách tay, có một ống gió thải – Thử và xác định thông số tính năng

 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày hiệu lực: 31/12/2020
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Tiêu chuẩn bị thay thế:
 • Tải TCVN 13139:2020 (đang cập nhật)

3. TCVN 6576:2020 ISO 5151:2017 ,IDT - Tiêu chuẩn Quốc gia Máy điều hòa không khí và bơm nhiệt không ống gió-Thử và đánh giá tính năng

 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày hiệu lực: 31/12/2020
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Tiêu chuẩn bị thay thế:
 • Tải TCVN 6576:2020 (đang cập nhật)

4. TCVN 6577:2020 ISO 13253:2017, IDT - Tiêu chuẩn Quốc gia Máy điều hòa không khí và bơm nhiệt gió-gió có ống gió – Thử và xác định thông số tính năng

 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày hiệu lực: 31/12/2020
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Tiêu chuẩn bị thay thế:
 • Tải TCVN 6577:2020 (đang cập nhật)

5. TCVN 9981:2020 - Tiêu chuẩn Quốc gia Máy điều hòa không khí và bơm nhiệt gió-gió hệ thống đa cụm – Thử và xác định thông số tính năng

 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày hiệu lực: 31/12/2020
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Tiêu chuẩn bị thay thế:
 • Tải TCVN 9981:2020 (đang cập nhật)

6. TCVN 7830:2015 - Tiêu chuẩn Quốc gia Máy điều hòa không khí không ống gió - Hiệu suất năng lượng

 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày hiệu lực: 09/11/2015
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Tiêu chuẩn bị thay thế: TCVN 7830:2012
 • Tải TCVN 7830:2015 tại đây

7. TCVN 10273-1:2013 ISO 16358-1:2013 - Tiêu chuẩn Quốc gia Máy điều hòa không khí giải nhiệt gió và bơm nhiệt gió-gió - Phương pháp thử và tính toán các hệ số hiệu quả mùa - Phần 1: Hệ số hiệu quả mùa làm lạnh

 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày hiệu lực: 31/12/2013
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Tiêu chuẩn bị thay thế:
 • Tải TCVN 10273-1:2013 tại đây

8. TCVN 10273-2:2013 ISO 16358-2:2013 - Tiêu chuẩn Quốc gia Máy điều hòa không khí giải nhiệt gió và bơm nhiệt gió-gió - Phương pháp thử và tính toán các hệ số hiệu quả mùa - Phần 2: Hệ số hiệu quả mùa sưởi

 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày hiệu lực: 31/12/2013
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Tiêu chuẩn bị thay thế:
 • Tải TCVN 10273-2:2013 tại đây

9. TCVN 10273-3:2013 ISO 16358-3:2013 - Tiêu chuẩn Quốc gia Máy điều hòa không khí giải nhiệt gió và bơm nhiệt gió-gió - Phương pháp thử và tính toán các hệ số hiệu quả mùa - Phần 3: Hệ số hiệu quả cả năm

 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày hiệu lực: 31/12/2013
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Tiêu chuẩn bị thay thế:
 • Tải TCVN 10273-3:2013 tại đây

10. TCVN 9439:2013 ISO 5801:2007 - Tiêu chuẩn Quốc gia Quạt công nghiệp - Thử đặc tính khi sử dụng đường thông gió tiêu chuẩn

 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày hiệu lực: 30/10/2013
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Tiêu chuẩn bị thay thế:
 • Tải TCVN 9439:2013 tại đây

11. TCVN 9440:2013 ISO 5802:2001 - Tiêu chuẩn Quốc gia Quạt công nghiệp - Thử đặc tính tại hiện trường

 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày hiệu lực: 30/10/2013
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Tiêu chuẩn bị thay thế:
 • Tải TCVN 9440:2013 tại đây

12. TCVN 9071:2011 ISO 12499:1999 - Tiêu chuẩn Quốc gia Quạt công nghiệp - An toàn cơ khí của quạt - Che chắn bảo vệ

 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày hiệu lực: 30/12/2011
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Tiêu chuẩn bị thay thế:
 • Tải TCVN 9071:2011 tại đây

13. TCVN 9072:2011 ISO 13348:2007 - Tiêu chuẩn Quốc gia Quạt công nghiệp - Dung sai, phương pháp chuyển đổi và trình bày các dữ liệu kỹ thuật

 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày hiệu lực: 30/12/2011
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Tiêu chuẩn bị thay thế:
 • Tải TCVN 9072:2011 tại đây

14. TCVN 9073:2011 ISO 13349:2010 - Tiêu chuẩn Quốc gia Quạt - Từ vựng và định nghĩa các loại quạt

 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày hiệu lực: 30/12/2011
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Tiêu chuẩn bị thay thế:
 • Tải TCVN 9073:2011 tại đây

15. TCVN 9074:2011 ISO 13350:1999 - Tiêu chuẩn Quốc gia Quạt công nghiệp - Thử đặc tính của quạt phụt

 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày hiệu lực: 30/12/2011
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Tiêu chuẩn bị thay thế:
 • Tải TCVN 9074:2011 tại đây

16. TCVN 9075:2011 ISO 14694:2003 with amendment 1:2010 - Tiêu chuẩn Quốc gia Quạt công nghiệp - Đặc tính kỹ thuật về chất lượng cân bằng và các mức rung

 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày hiệu lực: 30/12/2011
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Tiêu chuẩn bị thay thế:
 • Tải TCVN 9075:2011 tại đây

17. TCVN 9076:2011 ISO 14695:2003 - Tiêu chuẩn Quốc gia Quạt công nghiệp - Phương pháp đo rung của quạt

 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày hiệu lực: 30/12/2011
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Tiêu chuẩn bị thay thế:
 • Tải TCVN 9076:2011 tại đây

V. Tiêu chuẩn TCVN Năng lượng và truyền nhiệt

Tiêu chuẩn TCVN năng lượng và truyền nhiệt

1. TCVN 8273-5:2013 ISO 7967-5:2010 - Tiêu chuẩn Quốc gia Động cơ đốt trong kiểu pit tông - Thuật ngữ về các bộ phận và hệ thống - Phần 5: Hệ thống làm mát

 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày hiệu lực: 31/12/2013
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Tiêu chuẩn bị thay thế: TCVN 8272-5:2009
 • Tải TCVN 8273-5:2013 tại đây

VI. Tiêu chuẩn TCVN Không khí xung quanh

Tiêu chuẩn TCVN không khí xung quanh

1. TCVN 10736-8:2016 ISO 16000-8:2007 Tiêu chuẩn Quốc gia Không khí trong nhà - Phần 8: Xác định thời gian lưu trung bình tại chỗ của không khí trong các tòa nhà để xác định đặc tính các điều kiện thông gió

 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày hiệu lực: 2016
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Tiêu chuẩn bị thay thế:
 • Tải TCVN 10736-8:2016 tại đây

2. TCVN 10736-16:2017 ISO 16000-16:2008 - Tiêu chuẩn Quốc gia Không khí trong nhà - Phần 16: Phát hiện và đếm nấm mốc - Lấy mẫu bằng cách lọc

3. TCVN 10736-19:2017 ISO 16000-19:2012 - Tiêu chuẩn Quốc gia Không khí trong nhà - Phần 19: Cách thức lấy mẫu nấm mốc

4. TCVN 10736-26:2017 ISO 16000-26:2011 Tiêu chuẩn Quốc gia Không khí trong nhà - Phần 26: Cách thức lấy mẫu Cacbon Dioxit (CO2)

5. TCVN 10736-30:2017 ISO 16000-30:2014 Tiêu chuẩn Quốc gia Không khí trong nhà - Phần 30: Thử nghiệm cảm quan của không khí trong nhà

6. TCVN 10736-32:2017 ISO 16000-32:2014 Tiêu chuẩn Quốc gia Không khí trong nhà - Phần 32: Khảo sát tòa nhà để xác định sự xuất hiện của các chất ô nhiễm

VII. Tiêu chuẩn TCVN Van

Tiêu chuẩn TCVN Van

1. TCVN 10827:2015 ISO 5209:1977- Tiêu chuẩn Quốc gia Van công nghiệp công dụng chung - Ghi nhãn

 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày hiệu lực: 31/12/2015
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Tiêu chuẩn bị thay thế:
 • Tải TCVN 10827:2015 tại đây

2. TCVN 10828:2015 ISO 5752:1982 - Tiêu chuẩn Quốc gia Van kim loại dùng cho hệ thống ống lắp bích - Kích thước mặt đến mặt và tâm đến mặt

 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày hiệu lực: 31/12/2015
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Tiêu chuẩn bị thay thế:
 • Tải TCVN 10828:2015 tại đây

3. TCVN 10829:2015 ISO 5210:1991 - Tiêu chuẩn Quốc gia Van công nghiệp - Bộ dẫn động quay nhiều mức cho van

 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày hiệu lực: 31/12/2015
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Tiêu chuẩn bị thay thế:
 • Tải TCVN 10829:2015 tại đây

4. TCVN 10830:2015 ISO 10631:2013 - Tiêu chuẩn Quốc gia Van bướm kim loại công dụng chung

 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày hiệu lực: 31/12/2015
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Tiêu chuẩn bị thay thế:
 • Tải TCVN 10830:2015 tại đây

5. TCVN 10831:2015 ISO 12149:1999 - Tiêu chuẩn Quốc gia Van cầu thép có nắp bắt bu lông công dụng chung

 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày hiệu lực: 31/12/2015
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Tiêu chuẩn bị thay thế:
 • Tải TCVN 10831:2015 tại đây

6. TCVN 9441:2013 ISO 5208:2008 - Tiêu chuẩn Quốc gia Van công nghiệp - Thử áp lực cho van kim loại

 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày hiệu lực: 30/10/2013
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Tiêu chuẩn bị thay thế:
 • Tải TCVN 9441:2013 tại đây

7. TCVN 9443:2013 ISO 6002:1992 - Tiêu chuẩn Quốc gia Van cửa có nắp bắt bu lông

 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày hiệu lực: 30/10/2013
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Tiêu chuẩn bị thay thế:
 • Tải TCVN 9443:2013 tại đây

8. TCVN 9444:2013 ISO 7121:2006 - Tiêu chuẩn Quốc gia Van bi thép thông dụng trong công nghiệp

 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày hiệu lực: 30/10/2013
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Tiêu chuẩn bị thay thế:
 • Tải TCVN 9444:2013 tại đây

9. TCVN 7915-1:2009 ISO 4126-1:2004 - Tiêu chuẩn Quốc gia Thiết bị an toàn chống quá áp - Phần 1: Van an toàn

 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày hiệu lực:
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Tiêu chuẩn bị thay thế: TCVN 6339:1998
 • Tải TCVN 7915-1:2009 tại đây

10. TCVN 7915-4:2009 ISO 4126-4:2004 - Tiêu chuẩn Quốc gia Thiết bị an toàn chống quá áp - Phần 4: Van an toàn có van điều khiển

 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày hiệu lực: 27/05/2009
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Tiêu chuẩn bị thay thế:
 • Tải TCVN 7915-4:2009 tại đây

11. TCVN 7915-5:2009 ISO 4126-5:2004 - Tiêu chuẩn Quốc gia Thiết bị an toàn chống quá áp - Phần 5: Hệ thống an toàn xả áp có điều khiển

 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày hiệu lực: 27/05/2009
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Tiêu chuẩn bị thay thế:
 • Tải TCVN 7915-5:2009 tại đây

12. TCVN 4945:2008 ISO 5208:1993 - Tiêu chuẩn Quốc gia Van công nghiệp - Thủy áp lực của van

 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày hiệu lực: 30/12/2008
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Tiêu chuẩn bị thay thế: TCVN 4945 : 1989
 • Tải TCVN 4945:2008 tại đây

VIII. Tiêu chuẩn TCVN Hệ thống cách nhiệt, chống nóng

Tiêu chuẩn TCVN hệ thống cách nhiệt chống nóng

1. TCVN 9312:2012 ISO 9251:1987 - Tiêu chuẩn Quốc gia Cách nhiệt - Điều kiện truyền nhiệt và các đặc tính của vật liệu - Từ vựng

 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày hiệu lực: 28/12/2012
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Tiêu chuẩn bị thay thế:
 • Tải TCVN 9312:2012 tại đây

2. TCVN 9313:2012 ISO 7345:1987 - Tiêu chuẩn Quốc gia Cách nhiệt - Các đại lượng vật lý và định nghĩa

 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày hiệu lực: 28/12/2012
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Tiêu chuẩn bị thay thế:
 • Tải TCVN 9313:2012 tại đây

3. TCVN 9258:2012 - Tiêu chuẩn Quốc gia Chống nóng cho nhà ở - Hướng dẫn thiết kế

 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày hiệu lực: 28/12/2012
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Tiêu chuẩn bị thay thế:
 • Tải TCVN 9258:2012 tại đây

4. TCVN 4605:1988 - Tiêu chuẩn Việt Nam Kỹ thuật nhiệt - Kết cấu ngăn che - Tiêu chuẩn thiết kế

IX. Tiêu chuẩn TCVN Rung động cơ học và chống rung

Tiêu chuẩn TCVN rung động cơ học và chống rung

1. TCVN 12694:2020 - Hệ khung treo kim loại cho tấm trần - Yêu cầu kỹ thuật về sản xuất, tính năng và phương pháp thử

 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày hiệu lực:
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Tiêu chuẩn bị thay thế:
 • Tải TCVN 12694:2020 (đang cập nhật)

2. TCVN 6964-2:2008 ISO 2631-2:2003 - Tiêu chuẩn Quốc gia Rung động cơ học và chấn động - Đánh giá sự tiếp xúc của con người với rung động toàn thân - Phần 2: Rung động trong công trình xây dựng (từ 1 Hz đến 80 Hz)

 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày hiệu lực: 30/12/2008
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Tiêu chuẩn bị thay thế: TCVN 6964-2:2002
 • Tải TCVN 6964-2:2008 tại đây

3. TCVN 7191:2002 ISO 4866:1990 - Tiêu chuẩn Quốc gia Rung động và chấn động cơ học - Rung động đối với các công trình xây dựng - Hướng dẫn đo rung động và đánh giá ảnh hưởng của chúng đến các công trình xây dựng

 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày hiệu lực: 2002
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Tiêu chuẩn bị thay thế:
 • Tải TCVN 7191:2002 tại đây

X. Tiêu chuẩn TCVN Âm học - Độ ồn - Cách âm - Chống ồn

Tiêu chuẩn TCVN âm học, độ ồn, cách âm, chống rung

1. TCVN 7878-1:2018 ISO 1996-1:2016 - Tiêu chuẩn Quốc gia Âm học -  Mô tả, đo và đánh giá tiếng ồn môi trường - Phần 1: Các đại lượng cơ bản và phương pháp đánh giá

 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày hiệu lực: 28/12/2018
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Tiêu chuẩn bị thay thế: TCVN 7878-1:2008
 • Tải TCVN 7878-1:2018 tại đây

2. TCVN 7878-2:2018 ISO 1996-2:2017 - Tiêu chuẩn Quốc gia Âm học - Mô tả, đo và đánh giá tiếng ồn môi trường - Phần 2: Xác định mức áp suất âm và phương pháp đánh giá

 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày hiệu lực: 28/12/2018
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Tiêu chuẩn bị thay thế: TCVN 7878-2:2010
 • Tải TCVN 7878-2:2018 tại đây

3. TCVN 12179-1:2017 - Tiêu chuẩn Quốc gia Âm học – Xác định mức công suất âm của các nguồn ồn sử dụng cường độ âm – Phần 1: Đo tại các điểm rời rạc

 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày hiệu lực:
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Tiêu chuẩn bị thay thế:
 • Tải TCVN 12179-1:2017 (đang cập nhật)

4. TCVN 12179-2:2017 - Âm học – Xác định mức công suất âm của các nguồn ồn sử dụng cường độ âm – Phần 2: Đo bằng cách quét

 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày hiệu lực:
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Tiêu chuẩn bị thay thế:
 • Tải TCVN 12179-2:2017 (đang cập nhật)

5. TCVN 12179-3:2017 - Âm học – Xác định mức công suất âm của các nguồn ồn sử dụng cƣờng độ âm – Phần 3: Phƣơng pháp đo chính xác bằng cách quét

 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày hiệu lực:
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Tiêu chuẩn bị thay thế:
 • Tải TCVN 12179-3:2017 (đang cập nhật)

6. TCVN 10615-2:2014 ISO 3382-2:2008 - Tiêu chuẩn Quốc gia Âm học - Đo các thông số âm thanh phòng - Phần 2: Thời gian âm vang trong phòng bình thường

7. TCVN 10615-3:2014 ISO 3382-3:2012 - Tiêu chuẩn Quốc gia Âm học - Đo các thông số âm thanh phòng - Phần 3: Văn phòng có không gian mở

8. TCVN 10613:2014 ISO 1683:2008 - Tiêu chuẩn Quốc gia Âm hoc - Giá trị quy chiếu ưu tiên dùng cho các mức âm và rung

 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày hiệu lực: 2014
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Tiêu chuẩn bị thay thế:
 • TảTCVN 10613:2014 tại đây

9. TCVN 9223:2012 ISO 6926:1999 - Tiêu chuẩn Quốc gia Âm học - Yêu cầu tính năng kỹ thuật và hiệu chuẩn nguồn âm thanh chuẩn sử dụng để xác định mức công suất

 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày hiệu lực: 2012
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Tiêu chuẩn bị thay thế:
 • Tải TCVN 9223:2012 tại đây

10. TCVN 9228:2012 ISO 3747:2000 - Tiêu chuẩn Quốc gia Âm học - Xác định mức công suất âm của nguồn phát ồn bằng áp suất âm - Phương pháp đo so sánh tại hiện trường

 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày hiệu lực: 27/12/2012
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Tiêu chuẩn bị thay thế:
 • Tải TCVN 9228:2012 tại đây

11. TCVN 8776:2011 ISO 16032:2004 - Tiêu chuẩn Quốc gia Âm học - Đo mức áp suất âm của các thiết bị sử dụng trong các tòa nhà - Phương pháp kỹ thuật

 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày hiệu lực: 2011
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Tiêu chuẩn bị thay thế:
 • Tải TCVN 8776:2011 tại đây

12. TCVN 8777:2011 ISO 17624:2004 - Tiêu chuẩn Quốc gia Âm học - Hướng dẫn kiểm soát tiếng ồn trong công sở và phòng làm việc bằng màn chắn âm

 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày hiệu lực: 2011
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Tiêu chuẩn bị thay thế:
 • Tải TCVN 8777:2011 tại đây

13. TCVN 8018:2008 ISO 15664:2001 - Tiêu chuẩn Quốc gia Âm học - Quy trình thiết kế kiểm soát tiếng ồn cho nhà máy hở

 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày hiệu lực: 2008
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Tiêu chuẩn bị thay thế:
 • Tải TCVN 8018:2008 tại đây

14. TCVN 7839-1:2007 ISO 11546-1:1995 - Tiêu chuẩn Quốc gia Âm học - Xác định hiệu quả cách âm của vỏ cách âm - Phần 1: Phép đo ở điều kiện phòng thí nghiệm (để công bố kết quả)

 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày hiệu lực: 2007
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Tiêu chuẩn bị thay thế:
 • Tải TCVN 7839-1:2007 tại đây

15. TCVN 7839-2:2007 ISO 11546-2:1995 - Tiêu chuẩn Quốc gia Âm học - Xác định hiệu quả cách âm của vỏ cách âm - Phần 2: Phép đo tại hiện trường (cho mục đích công nhận và kiểm định)

 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày hiệu lực: 2007
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Tiêu chuẩn bị thay thế:
 • Tải TCVN 7839-2:2007 tại đây

16. TCXDVN 175:2005 - Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam Mức ồn tối đa cho phép trong công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế

 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày hiệu lực: 08/08/2005
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Tiêu chuẩn bị thay thế: TCXD 175:1990
 • Tải TCXDVN 175:2005 tại đây

17. TCVN 7192-2:2002/SĐ1:2008 ISO 717-2:1996 AMD.1:2006 - Tiêu chuẩn Quốc gia Âm học - Đánh giá cách âm trong các công trình xây dựng và kết cấu xây dựng - Phần 2: Cách âm va chạm

18. TCVN 3985:1999 - Tiêu chuẩn Việt Nam Âm học - Mức ồn cho phép tại các vị trí làm việc

 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày hiệu lực: 1999
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Tiêu chuẩn bị thay thế: TCVN 3985: 1985
 • Tải TCVN 3985:1999 tại đây

XI. Tiêu chuẩn TCVN Môi chất lạnh

Tiêu chuẩn TCVN môi chất lạnh

1. TCVN 6739:2015 ISO 817:2014 - Tiêu chuẩn Quốc gia Môi chất lạnh - Ký hiệu và phân loại an toàn

 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày hiệu lực: 2015
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Tiêu chuẩn bị thay thế: TCVN 6739:2008
 • Tải TCVN 6739:2015 tại đây

2. TCVN 11275:2015 ISO 17584:2005 - Tiêu chuẩn Quốc gia Tính chất môi chất lạnh

 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày hiệu lực: 2015
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Tiêu chuẩn bị thay thế:
 • Tải TCVN 11275:2015 tại đây

XII. Tiêu chuẩn TCVN Nồi hơi

Tiêu chuẩn TCVN nồi hơi

1. TCVN 12728:2019 - Tiêu chuẩn Quốc gia Nồi hơi - Yêu cầu kỹ thuật về thiết kế, chế tạo, lắp đặt, sử dụng và sửa chữa

 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày hiệu lực: 31/12/2019
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Tiêu chuẩn bị thay thế: TCVN 7704:2007 và TCVN 6413:1998
 • Tải TCVN 12728:2019 tại đây

2. TCVN 8630:2019 - Tiêu chuẩn Quốc gia Nồi hơi - Hiệu suất năng lượng và phương pháp xác định

 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày hiệu lực: 2019
 • Tình trạng: Còn hiệu lực
 • Tiêu chuẩn bị thay thế: TCVN 8630:2010
 • Tải TCVN 8630:2019 tại đây
Chia sẻ:
Map