logo

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CƠ ĐIỆN HTS

Tổng hợp tiêu chuẩn thiết kế, lắp đặt hệ thống điện cho nhà, công trình cập nhật mới nhất

Tổng hợp quy chuẩn, tiêu chuẩn TCVN về thiết kế, lắp đặt các thiết bị điện, đường dẫn điện; hệ thống nối đất của các thiết bị điện; hệ thống chống sét; hệ thống chiếu sáng; hệ thống cáp thông tin trong nhà ở, biệt thự, khách sạn, trung tâm thương mại, siêu thị, bệnh viện, trường học, các công trình công nghiệp và các công trình xây dựng khác cập nhật đầy đủ và mới nhất năm 2024

Tổng hợp các quy chuẩn QCVN hệ thống điện - điện nhẹ trong nhà và các công trình xây dựng, bạn có thể tham khảo và tải về tại link sau: https://hvacdesign.vn/blogs/cam-nang-kien-thuc/tong-hop-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-linh-vuc-xay-dung-va-co-dien-cap-nhat-moi-nhat

I. Tiêu chuẩn thiết kế, lắp đặt hệ thống cung cấp điện

Tiêu chuẩn thiết kế lắp đặt hệ thống điện cho nhà và công trình

TCVN 9206:2012 - Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 9207:2012 - Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 9208:2012 - Lắp đặt cáp và dây dẫn điện trong các công trình công nghiệp

II. Tiêu chuẩn lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp

Tiêu chuẩn lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp

TCVN 9358:2012 - Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp - Yêu cầu chung

III. Tiêu chuẩn hệ thống lắp đặt điện hạ áp (bộ tiêu chuẩn TCVN 7447)

Tiêu chuẩn hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Bộ tiêu chuẩn TCVN 7447

TCVN 7447-1:2010 - Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 1: Nguyên tắc cơ bản, đánh giá các đặc tính chung, định nghĩa

TCVN 7447-4-41:2010 - Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 4-41: Bảo vệ an toàn, bảo vệ chống điện giật

TCVN 7447-4-42:2015 - Hệ thống lắp đặt điện áp - Phần 4-42: Bảo vệ an toàn - Bảo vệ chống các ảnh hưởng về nhiệt

TCVN 7447-4-43:2010 - Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 4-43: Bảo vệ an toàn, bảo vệ chống quá dòng

TCVN 7447-4-44:2010 - Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 4-44: Bảo vệ an toàn - Bảo vệ chống nhiễu điện áp và nhiễu điện từ

TCVN 7447-5-51:2010 - Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 5-51: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện - Quy tắc chung

TCVN 7447-5-52:2010 - Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 5-52: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện - Hệ thống đi dây

TCVN 7447-5-53:2005 - Hệ thống lắp đặt điện của các toà nhà - Phần 5-53: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện - Cách ly, đóng cắt và điều khiển

TCVN 7447-5-54:2015 - Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 5-54: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện - Bố trí nối đất và dây bảo vệ

TCVN 7447-5-55:2015 - Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 5-55: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện - Các thiết bị khác - 43

TCVN 7447-5-56:2011 - Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 5-56: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện - Dịch vụ an toàn

TCVN 7447-6:2011 - Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 6: Kiểm tra

TCVN 7447-7-701:2011 - Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 7-701: Yêu cầu đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt - Khu vực có bồn tắm hoặc vòi hoa sen

TCVN 7447-7-710:2006 - Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà - Phần 7 - 710: Yêu cầu đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt - Khu vực y tế

TCVN 7447-7-712:2019 - Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 7-712: Yêu cầu đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt - Hệ thống nguồn quang điện mặt trời

TCVN 7447-7-714:2011 - Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 7-714: Yêu cầu đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt - Hệ thống lắp đặt dùng cho chiếu sáng bên ngoài

TCVN 7447-7-715:2011 - Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 7-715: Yêu cầu đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt - Hệ thống lắp đặt dùng cho chiếu sáng bằng điện áp cực thấp

TCVN 7447-7-717:2011 - Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 7-717: Yêu cầu đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt - Các khối di động vận chuyển được

TCVN 7447-7-722:2023 - Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 7-722: Yêu cầu đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt – Nguồn cấp cho xe điện

  • Tải tiêu chuẩn TCVN 7447-7-722:2023 tại đây

TCVN 7447-7-729:2011 - Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 7-729: Yêu cầu đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt và khu vực đặc biệt - Lối đi dùng cho vận hành hoặc bảo dưỡng

IV. Tiêu chuẩn thiết kế, lắp đặt hệ thống chống sét cho các công trình xây dựng

Tiêu chuẩn thiết kế lắp đặt hệ thống chống sét cho các công trình xây dựng

TCVN 8071:2009 - Công trình viễn thông - Quy tắc thực hành chống sét và tiếp đất

TCVN 9385:2012 - Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống

TCVN 9888-1:2013 - Bảo vệ chống sét - Phần 1: Nguyên tắc chung

TCVN 9888-2:2013 - Bảo vệ chống sét - Phần 2: Quản lý rủi ro

TCVN 9888-3:2013 - Tiêu chuẩn Quốc gia Bảo vệ chống sét - Phần 3: Thiệt hại vật chất đến kết cấu và nguy hiểm tính mạng

TCVN 9888-4:2013 - Tiêu chuẩn Quốc gia Bảo vệ chống sét - Phần 4: Hệ thống điện và điện tử bên trong các kết cấu

V. Tiêu chuẩn thiết kế hệ thống chiếu sáng

Tiêu chuẩn thiết kế hệ thống chiếu sáng

TCVN 12236:2018 - Từ vựng chiếu sáng quốc tế

TCVN 13608:2023 - Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và hạ tầng kỹ thuật – Yêu cầu thiết kế

  • Tải tiêu chuẩn TCVN 13608:2023 tại đây (đang cập nhật)

TCVN 3257:1986 - Chiếu sáng nhân tạo trong xí nghiệp may công nghiệp

TCVN 5176:1990 - Chiếu sáng nhân tạo - Phương pháp đo độ rọi

TCVN 5681:2012 - Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Chiếu sáng ngoài nhà - Bản vẽ thi công

TCVN 7114-1:2008 - Tiêu chuẩn Quốc gia Ecgônômi - Chiếu sáng nơi làm việc-Phần 1: Trong nhà

TCVN 7114-3:2008 - Tiêu chuẩn Quốc gia Ecgônômi - Chiếu sáng nơi làm việc - Phần 3: Yêu cầu chiếu sáng an toàn và bảo vệ tại những nơi làm việc ngoài nhà

TCVN 8095-845:2009 - Từ vựng kỹ thuật điện quốc tế. Phần 845: Chiếu sáng

TCXDVN 333: 2005 - Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị - tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 12679:2019 - Thiết bị dùng cho mục đích chiếu sáng chung – Yêu cầu miễn nhiễm tương thích điện từ (EMC)

VI. Tiêu chuẩn hệ thống cáp thông tin trong tòa nhà

Tiêu chuẩn hệ thống cáp thông tin trong tòa nhà

TCVN 10251:2013 - Thiết kế, lắp đặt hệ thống cáp thông tin trong tòa nhà - Yêu cầu kỹ thuật

VII. Tiêu chuẩn kỹ thuật điện nói chung

Tiêu chuẩn kỹ thuật điện nói chung

TCVN 8095-161:2019 - Từ vựng kỹ thuật điện quốc tế – Phần 161: Tương thích điện từ

  • Tải tiêu chuẩn TCVN 8095-161:2019 tại đây

Tham khảo bài viết "Quy phạm trang bị điện - Download full 8 phần"

Chia sẻ:
Map