logo

HVAC TECHNICAL SOLUTIONS

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC CƠ ĐIỆN THÁNG 03/2023

I. Thiết kế hệ thống ĐHKK thông gió

Khai giảng Lịch học Giờ học Thời lượng Cơ sở Đăng ký

Chủ Nhật

16/04/2023

Chủ Nhật

&

Thứ 5

19h15 - 21h45

16 buổi Học Online Đăng ký tại đây

HỌC PHÍ

 • Sinh viên: 2.800.000 đ/Khóa
 • Người đi làm: 3.300.000 đ/Khóa

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

 • Giảm 100.000 đ cho học viên cũ
 • Giảm 100.000 đ/người khi đăng ký nhóm 5 SV trở lên

CHÍNH SÁCH BẢO LƯU/ HỌC LẠI

 • Bảo lưu/ học lại 2 lần trong thời hạn 1 năm kể từ ngày khai giảng (*)

HÌNH THỨC HỌC ONLINE: Học qua ứng dụng Google Meet


II. Revit 4 hệ MEPF (Revit cơ điện)

Khai giảng Lịch học Giờ học Thời lượng Cơ sở Đăng ký

Thứ 3

18/04/2023

Thứ 3

&

Thứ 7

19h15 - 21h45

14 buổi

Học Online

Đăng ký tại đây

HỌC PHÍ

 • Sinh viên: 2.600.000 đ/Khóa
 • Người đi làm: 3.000.000 đ/Khóa
 • Sinh viên đã học tại trung tâm: 2.500.000 đ/Khóa
 • Người đi làm đã học tại trung tâm: 2.800.000 đ/Khóa

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

 • Giảm 100.000 đ  - 200.000 đ cho học viên cũ
 • Giảm 100.000 đ/người khi đăng ký nhóm 5 SV trở lên

CHÍNH SÁCH BẢO LƯU/ HỌC LẠI

 • Bảo lưu/ học lại 2 lần trong thời hạn 2 năm kể từ ngày khai giảng (*)

HÌNH THỨC HỌC ONLINE: Học qua ứng dụng Google Meet


III. Triển khai bản vẽ thi công Shop Drawings hệ thống HVAC, bóc khối lượng hệ thống HVAC và combine 4 hệ MEPF

Khai giảng Lịch học Giờ học Thời lượng Cơ sở Đăng ký

Thứ 4

29/03/2023

Chủ Nhật

&

Thứ 4

CN: 09h00 - 11h30


T4: 19h15 - 21h45

9 buổi

Học Online Đăng ký tại đây

HỌC PHÍ

 • Sinh viên: 1.400.000 đ/Khóa
 • Người đi làm: 1.800.000 đ/Khóa

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

 • Giảm 100.000 đ cho học viên cũ
 • Giảm 100.000 đ/người khi đăng ký nhóm 5 SV trở lên

CHÍNH SÁCH BẢO LƯU/ HỌC LẠI

 • Bảo lưu/ học lại 2 lần trong thời hạn 1 năm kể từ ngày khai giảng (*)

HÌNH THỨC HỌC ONLINE: Học qua ứng dụng Google Meet


IV. Khóa học thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy và báo cháy

Khai giảng Lịch học Giờ học Thời lượng Cơ sở Đăng ký

Chủ Nhật

09/04/2023

Chủ Nhật

14h30 - 17h30

10 buổi Học Online Đăng ký tại đây

HỌC PHÍ

 • Sinh viên: 2.600.000 đ/Khóa
 • Người đi làm: 3.000.000 đ/Khóa

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

 • Giảm 100.000 đ cho học viên cũ
 • Giảm 100.000 đ/người khi đăng ký nhóm 5 SV trở lên

CHÍNH SÁCH BẢO LƯU/ HỌC LẠI

 • Bảo lưu/ học lại 1 lần trong thời hạn 1 năm kể từ ngày khai giảng (*)

HÌNH THỨC HỌC ONLINE: Học qua ứng dụng Google Meet


V. Khóa học thiết kế hệ thống cấp thoát nước

Khai giảng Lịch học Giờ học Thời lượng Cơ sở Đăng ký

Thứ 7

18/03/2023

Thứ 7

18h30 - 21h30

12 buổi Học Online Đăng ký tại đây

HỌC PHÍ

 • Sinh viên: 2.600.000 đ/Khóa
 • Người đi làm: 3.000.000 đ/Khóa

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

 • Giảm 100.000 đ cho học viên cũ
 • Giảm 100.000 đ/người khi đăng ký nhóm 5 SV trở lên

CHÍNH SÁCH BẢO LƯU/ HỌC LẠI

 • Bảo lưu/ học lại 1 lần trong thời hạn 1 năm kể từ ngày khai giảng (*)

HÌNH THỨC HỌC ONLINE: Học qua ứng dụng Google Meet

Chia sẻ:
Map