logo

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CƠ ĐIỆN HTS

File excel tính kích thước ống nước lạnh hệ thống HVAC theo CIBSE + hướng dẫn sử dụng

File excel tính kích thước ống nước lạnh hệ thống HVAC theo tiêu chuẩn CIBSE kèm tài liệu hướng dẫn sử dụng

QCVN 06:2022/BXD - Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia về An Toàn Cháy Cho Nhà và Công Trình

Quy chuẩn QCVN 06:2022 quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho gian phòng, nhà và các công trình xây dựng

QCVN 04:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư

QCVN 04:2021/BXD quy định các yêu cầu kỹ thuật áp dụng khi xây dựng mới, xây dựng lại nhà chung cư có chiều cao 150m hoặc có đến 3 tầng hầm

QCVN 01:2021/BXD - Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia về Quy Hoạch Xây Dựng

QCVN 01:2021/BXD quy định về các giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý bắt buộc phải tuân thủ trong hoạt động quy hoạch xây dựng vùng huyện, vùng...

Quyết định của bộ xây dựng về việc hướng dẫn áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) ngày 02/04/2021

Quyết định của bộ xây dựng về việc hướng dẫn chung và hướng dẫn chi tiếp áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) ngày 02/04/2021

Phần mềm đồ thị không khí ẩm t-d và hướng dẫn sử dụng

Phần mềm đồ thị không khí ẩm t-d Psych Tool kèm hướng dẫn sử dụng và file PDF đồ thị không khí ẩm t-d

Bộ tiêu chuẩn Catalogue Panasonic 2020/2021 - Tiếng Việt

Catalogue bộ xử lý không khí (DX-AHU) kết hợp dàn nóng VRF; VRF FSV-EX (VN) 2020/2021; điều hòa thương mại FS 2020-2021; điều hòa thương mại FS Heat Pump 202...

Phần mềm chọn AHU, PAU, HWRU, RTU của hãng Systemair

Phần mềm chọn AHU, PAU, HWRU, RTU của hãng Systemair

Phần mềm hỗ trợ thiết kế hệ thống VRF Panasonic

Phần mềm hỗ trợ thiết kế hệ thống VRF Panasonic và tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm bằng tiếng việt

Catalogue Panasonic VRF FSV 2019/2020 - Tiếng Việt

Catalogue hệ thống điều hòa VRF: FSV, FSV EX

Map