QCVN 06:2020/BXD - Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia về An Toàn Cháy Cho Nhà và Công Trình

Quy chuẩn QCVN 06:2020 quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho gian phòng, nhà và các công trình xây dựng và bắt buộc áp dụng trong tất cả các giai đo...

Phần mềm chọn AHU, PAU, HWRU, RTU của hãng Systemair

Phần mềm chọn AHU, PAU, HWRU, RTU của hãng Systemair

QCVN 04:2019/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư

Quy chuẩn QCVN 04:2019 quy định các yêu cầu kỹ thuật áp dụng khi xây dựng mới, xây dựng lại nhà chung cư có chiều cao đến 150 m hoặc có đến 3 tầng hầm...

Phần mềm hỗ trợ thiết kế hệ thống VRF Panasonic

Phần mềm hỗ trợ thiết kế hệ thống VRF Panasonic và tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm bằng tiếng việt

Catalogue Panasonic VRF FSV 2019/2020 - Tiếng Việt

Catalogue hệ thống điều hòa VRF: FSV, FSV EX

NFPA 13-2016 - Standard for the Installation of Sprinkler Systems

Tiêu chuẩn thiết kế và lắp đặt hệ thống phun nước chữa cháy tự động bao gồm các nội dung rất hay như: đặc tính kỹ thuật của hệ thống nước; (2) Sprinklers; (3...

Handbook ASHRAE Refrigeration 2018

Hanbook Ashare hướng dẫn về các hệ thống làm mát, đông lạnh, lưu trữ thực phẩm công nghiệp. Các ứng dụng công nghiệp khác như vận tải lạnh, sản xuất nước đá...

Hướng dẫn lắp đặt Water-Cooled Chillers của hãng Carrier

Tài liệu hướng dẫn chi tiết lắp đặt Water-Cooled Chillers AQUAEDGE 19XR của hãng Carrier

Thư viện Block CAD động và các ký hiệu, chữ viết tắt cho HVAC, Firefighting và Plumbing

Thư viện gồm: valves, fire damper, fire hose cabinets, fire hose reels, DX units, chilled water system, grilles and diffusers ...

Tiêu chuẩn NFPA 20-2016

Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection