• Tiếng Việt
 • English
 • TỔNG HỢP TÀI LIỆU CƠ ĐIỆN

  Tổng hợp quy chuẩn QCVN, tiêu chuẩn TCVN, tiêu chuẩn ASHRAE, tiêu chuẩn NFPA, tiêu chuẩn BS, tiêu chuẩn SMACNA, handbook, catalogue, dự án mẫu, spec kỹ thuật

  • Tiêu chuẩn NFPA 20-2016

   Download Tiêu chuẩn NFPA 20-2016 Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection

   Download
  • Tiêu chuẩn NFPA 13-2016

   Download Tiêu chuẩn NFPA 13-2016 Standard for the Installation of Sprinkler Systems: Tiêu chuẩn thiết kế và lắp đặt hệ thống phun nước chữa cháy tự động

   Download
  • Tiêu chuẩn ASHRAE 189.1-2014

   Download Tiêu chuẩn ASHRAE 189.1-2014 Standard for the Design of High-Performance Green Buildings

   Download
  • Tiêu chuẩn ASHRAE 180-2012

   Download Tiêu chuẩn ASHRAE 180-2012 Standard Practice for Inspection and Maintenance of Commercial Building HVAC Systems

   Download
  • Tiêu chuẩn ASHRAE 169-2013

   Tiêu chuẩn ASHRAE 169-2013 Climatic Data for Building Design Standards

   Download
  • Tiêu chuẩn ASHRAE 62.1-2016

   Tiêu chuẩn ASHRAE 62.1-2016 Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality

   Download