• Tiếng Việt
 • English
 • TỔNG HỢP TÀI LIỆU CƠ ĐIỆN

  Tổng hợp quy chuẩn QCVN, tiêu chuẩn TCVN, tiêu chuẩn ASHRAE, tiêu chuẩn NFPA, tiêu chuẩn BS, tiêu chuẩn SMACNA, handbook, catalogue, dự án mẫu, spec kỹ thuật

  • QCVN 04:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư

   QCVN 04:2021/BXD quy định các yêu cầu kỹ thuật áp dụng khi xây dựng mới, xây dựng lại nhà chung cư có chiều cao 150m hoặc có đến 3 tầng hầm

   Download
  • QCVN 01:2021/BXD – Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia về Quy Hoạch Xây Dựng

   QCVN 01:2021/BXD quy định về các giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý bắt buộc phải tuân thủ trong hoạt động quy hoạch xây dựng vùng huyện, vùng...

   Download
  • Quyết định của bộ xây dựng về việc hướng dẫn áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) ngày 02/04/2021

   Quyết định của bộ xây dựng về việc hướng dẫn chung và hướng dẫn chi tiếp áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) ngày 02/04/2021

   Download
  • Tiêu chuẩn TCVN 5687:2010

   Download Tiêu chuẩn TCVN 5687:2010 - Thông gió, điều hòa không khí

   Download
  • Tiêu chuẩn SMACNA HVAC Duct Construction – Metal and Flexible

   Download Tiêu chuẩn SMACNA HVAC Duct Construction - Metal and Flexible

   Download
  • Tiêu chuẩn SMACNA CAD

   Download Tiêu chuẩn SMACNA CAD

   Download