• Tiếng Việt
 • English
 • TỔNG HỢP TÀI LIỆU CƠ ĐIỆN

  Tổng hợp quy chuẩn QCVN, tiêu chuẩn TCVN, tiêu chuẩn ASHRAE, tiêu chuẩn NFPA, tiêu chuẩn BS, tiêu chuẩn SMACNA, handbook, catalogue, dự án mẫu, spec kỹ thuật

  • 2019 ASHRAE Handbook – HVAC Applications (SI)

   2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI)

   Download
  • 2020 ASHRAE Handbook – HVAC Systems and Equipment (SI)

   2020 ASHRAE Handbook - HVAC Systems and Equipment (SI)

   Download
  • 2022 ASHRAE Handbook Refrigeration (SI)

   2022 ASHRAE Handbook Refrigeration (SI) hướng dẫn về các hệ thống làm mát, đông lạnh, lưu trữ thực phẩm công nghiệp. Các ứng dụng công nghiệp khác như vận tải lạnh, sản xuất nước đá...

   Download
  • 2021 ASHRAE Handbook Fundamentals (SI)

   2021ASHRAE Handbook Fundamentals (SI)

   Download
  • Nghị định 136/2020/NĐ-CP về phòng cháy chữa cháy

   Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC

   Download
  • QCVN 06:2022/BXD – Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia về An Toàn Cháy Cho Nhà và Công Trình

   Quy chuẩn QCVN 06:2022 quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho gian phòng, nhà và các công trình xây dựng

   Download