• Tiếng Việt
 • English
 • Khóa học thiết kế hệ thống HVAC

  Khóa học thiết kế hệ thống HVAC

  Khóa học thiết kế hệ thống điều hòa cục bộ, multi, VRV, Chiller, tính tải lạnh, chọn FCU, AHU, PAU và các hệ thống thông gió cơ khí, hút khói, tạo áp đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn

  Khóa học Revit MEP

  Khóa học Revit MEP - Revit cơ điện

  Khóa triển khai và quản lý dư án bằng Revit MEPF full 4 hệ HVAC, điện, cấp thoát nước, chữa cháy, combine hệ thống MEPF và kiểm tra xung đột với Naviswork.

  Khóa học thiết kế hệ thống điện

  Khóa học thiết kế hệ thống điện điện nhẹ công trình và nhà cao tầng

  Khóa thiết kế hệ thống điện – điện nhẹ công trình chi tiết từ lên phương án, thuyết minh, tính toán, chạy phần mềm, triển khai bản vẽ – sơ đồ và đặc biệt cập nhật quy chuẩn – tiêu chuẩn mới nhất đang hiện hành.

  Khóa học thiết kế hệ thống chữa cháy – báo cháy

  Khóa học thiết kế hệ thống PCCC và báo cháy

  Khóa thiết kế hệ thống chữa cháy – báo cháy công trình chi tiết từ lên phương án, thuyết minh, tính toán, chạy phần mềm, triển khai bản vẽ – sơ đồ và đặc biệt cập nhật quy chuẩn – tiêu chuẩn mới nhất đang hiện hành.

  Khóa học thiết kế hệ thống Cấp thoát nước

  Khóa học thiết kế hệ thống cấp thoát nước

  Khóa thiết kế hệ thống cấp thoát nước công trình chi tiết từ lên phương án, thuyết minh, tính toán, chạy phần mềm, triển khai bản vẽ – sơ đồ và đặc biệt cập nhật quy chuẩn – tiêu chuẩn mới nhất đang hiện hành.

  Khóa học shop drawing hệ thống HVAC

  Khóa học shop drawing HVAC bóc tách khối lượng

  Khóa học cung cấp kiến thức, kỹ năng đọc hiểu hệ thống cơ điện, triển khai bản vẽ autocad shopdrawing, combine 4 hệ MEPF, bóc khối lượng thi công áp dụng vào công việc thực tế.